Uredba o izmjeni Zakona o prekršajima

NN 187/2003 (26.11.2003.), Uredba o izmjeni Zakona o prekršajima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2913

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hr­vat­ske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2003. godine donijela

UREDBU

o izmjeni Zakona o prekrŠajima

Članak 1.

U Zakonu o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/2002 i 122/2002) u članku 266. stavku 4. riječi: »do 31. prosinca 2003.« zamjenjuju se riječima: »do 30. rujna 2004.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-04/02-01/01
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 21. studenoga 2003.

Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.