Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, Redom kneza Branimira s ogrlicom, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske i Redom hrvatskog trolista

NN 188/2003 (28.11.2003.), Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, Redom kneza Branimira s ogrlicom, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske i Redom hrvatskog trolista

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2948

Na teme­­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1. Zakona o odlikova­­njima i prizna­­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­­nja i prizna­­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

za izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskih građana s drugim državama i narodima, kroz pruža­­nje nesebične i humanitarne pomoći Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata i u poratnom vremenu, a u prigodi obi­­lježava­­nja 125. ob­­ljetnice Hrvatskog crvenog križa

odlikuju

VELEREDOM KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM

1. H. R. H. Prince Henrik of Denmark

REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM

2. H. R. H. Princess Margriet of the Netherlands

3. Christina Magnusson

4. Sadako Ogata

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

5. Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein

6. Sylvia, Countess of Limerick

7. Mariapia Garavaglia

8. Astrid Heiberg

9. Tadateru Konoe

10. Dr. Heinrich Treichl

11. Mario Villaroel

REDOM HRVATSKOG TROLISTA

12. Kurt Bergman

13. Encho Gospodinov

14. Hans Polster

15. Johannes Römer

16. Roland Sie­grist

17. Sten Swedlund

18. Michael Whitlam.

Broj: 01-051-03-2-1/1
Zagreb, 31. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.