Dodatak Ib. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 190/2003 (3.12.2003.), Dodatak Ib. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

3000

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,

Sindikat vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata,

Carinski sindikat Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikati),

zaključili su dana 1. listopada 2003. godine

DODATAK Ib.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumne su da će Vlada Republike Hrvatske svakom djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti u prigodi Dana svetog Nikole isplatiti iznos od 400,00 kuna, najkasnije do 31. prosinca 2003. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane su sporazumne da će Vlada Republike Hrvatske službeniku i namješteniku isplatiti godišnju nagradu za božićne blagdane u iznosu od 1.000,00 kuna, najkasnije do 31. prosinca 2003. godine.

Članak 3.

Ovaj Dodatak Ib. Kolektivnom ugovoru za državne službe­nike i namještenike primjenjuje se od 1. listopada 2003. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Ib. Kolektivnom ugovoru za državne službe­nike i namještenike sastavni je dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Članak 5. 

Ovaj Dodatak Ib. Kolektivnom ugovoru za državne službe­nike i namještenike sastavljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih Pregovaračkom odboru Vlade Republike Hrvatske pripadaju dva primjerka, a svakom potpisniku Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi po jedan primjerak.

                   Za pregovaraČki odbor                                           Za pregovarački
Vlade RH                                                                odbor  sindikata
dr
. sc. Goran Granić, v. r.                                        državnih službi
potpredsjednik Vlade RH                         Sindikat državnih i lokalnih

službenika i namještenika
              
Ivica Ihas, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

      Dubravko Jagić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova
Zdravko Lončar, v. r.

Sindikat vojnih službenika
i namještenika udruženih
u Hrvatsku udrugu sindikata
Radomir Delić, v. r.

Carinski sindikat Hrvatske
Željko Popović, v. r.