Dodatak Ic. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 190/2003 (3.12.2003.), Dodatak Ic. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

3001

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,

Sindikat vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata,

Carinski sindikat Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikati),

zaključili su dana 9. listopada 2003. godine sljedeći

DODATAK Ic.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumne su da će se Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, sklopljen 13. prosinca 2001. godine (»Narodne novine«, broj 3/2002), primjenjivati do 30. travnja 2004. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane su sporazumne da će u Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, koji će se primjenjivati od 1. svibnja 2004. godine unijeti odredbu članka 187.a Zakona o radu, glede »doprinosa solidarnosti«.

Članak 3.

Dodatak Ic. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastavni je dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a stupa na snagu 9. listopada 2003.

Članak 4.

Dodatak Ic. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastavljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih Pregovaračkom odboru Vlade Republike Hrvatske pripadaju dva primjerka, a svakom potpisniku Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi po jedan primjerak.

Za pregovarački odbor                                                Za pregovarački
Vlade RH                                                                    odbor  sindikata
dr
. sc. Goran Granić, v. r.                                            državnih službi
potpredsjednik Vlade RH                             Sindikat državnih i lokalnih

službenika i namještenika
             
Ivica Ihas, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

     Dubravko Jagić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova
      Zdravko Lončar, v. r.

Sindikat vojnih službenika
i namještenika udruženih
u Hrvatsku udrugu sindikata
       Radomir Delić, v. r.

Carinski sindikat Hrvatske
     Željko Popović, v. r.