Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

NN 194/2003 (10.12.2003.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

3086

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 173 od 31. listopada 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA

U članku 94., novom članku 307.1, umjesto riječi: »odlaga­nja« treba stajati riječ: »odgađa­nja«.

U članku 103. umjesto riječi: »članka 34.« trebaju stajati riječi: »članka 32.«.

Klasa: 711-01/03-01/01
Zagreb, 4. prosinca 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.