Ispravak Zakona o mjeriteljstvu

NN 194/2003 (10.12.2003.), Ispravak Zakona o mjeriteljstvu

 

3087

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o mjerite­ljstvu koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 163 od 16. listopada 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O MJERITELJSTVU

U članku 5. sedmi redak treba brisati.

Ispred članka 6. treba stajati podnaslov koji glasi: »DRŽAV­NI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO«.

U članku 79. stavku 3. umjesto riječi: »ovoga Zakona« trebaju stajati riječi: »ovoga članka«.

Klasa: 383-01/03-01/03
Zagreb, 3. prosinca 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.