Odluka o odlikovanju L. Georga Robertsona, glavnog tajnika NATO-a Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

NN 195/2003 (12.12.2003.), Odluka o odlikovanju L. Georga Robertsona, glavnog tajnika NATO-a Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3089

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Lord George Robertson

glavni tajnik NATO-a

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV
S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos međunarodnom ugledu i položaju Repub­like Hrvatske te podršci Republici Hrvatskoj pri približava­nju NATO-u

Broj: 01-051-03-3-1/1
Zagreb, 1. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v.r.