Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

NN 195/2003 (12.12.2003.), Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3090

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/154, urbroj: 50304/2-03-05 od 5. studenoga 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ŽELJKA ČIMBURA, izvanrednog i ­ćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Kuala Lumpuru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3963/2
Zagreb, 8. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.