Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova

NN 197/2003 (17.12.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova

MinistarstvO unutarnjih poslova

3148

Na temelju članka 129. stavka 2. podstavka 24. Zakona o policiji (»Narodne novine«br. 129/00), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.

U Pravilniku o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-52-90542/01. od 4. prosinca 2002. godine, u članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., i 5. koji glase:

»Velika plaketa izrađena je od »TOMBAK« materijala pasiviziranog u boji zlata, promjera 70 mm i težine 135 g. Na pred­njoj strani na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH okružena hrvatskim pleterom. Ispod slova RH nalazi se traka na kojoj su ispisana slova MUP. Na donjem dijelu Plakete ispod hrvatskog pletera ispisana je riječ MINISTAR. Plaketa je smještena u kućištu od prozirnog pleksi-stakla u plavoj kutiji.

Mala plaketa izrađena je od patiniranog »TOMBAK« materijala u boji srebra, promjera 40 mm i težine 26 g. Na prednjoj strani na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH okružena hrvat­skim pleterom. Ispod slova RH nalazi se traka na kojoj su ispisana slova MUP. Na donjem dijelu Plakete ispod hrvatskog pletera ispisana je riječ MINISTAR. Plaketa je smještena u kućištu od prozirnog pleksi-stakla u plavoj kutiji.

U pravilu, dodjeljuje se Mala plaketa.«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pored zahvalnice, dodjeljuje se i Plaketa.«.

Članak 3.

U članku 19. riječ: »plakete« zamjenjuje se riječima: »odlu­ke o godišnjoj nagradi«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-74893-2003.

Zagreb, 3. prosinca 2003.

Ministar
Šime Lučin, v. r.