Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 203/2003 (29.12.2003.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje

3263

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 34. sjednici održanoj 17. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMAVREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« br. 15/92., 29/93., 65/93., 73/99., 3/00., 18/00, 118/01., 44/02., 72/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03 i 43/03. – u da­lj­njem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke iza šifre 12605 dodaje se:

                                                                                                                                                                                                             

      

Šifra

Opis postupka

 

Djelatnici

Vrijeme

Ukupno

bodovi

 

 

 

 

 

 

12606

Transtelefonska elektrokardiografija

1

liječnik specijalist

10

5,19

 

Snima­nje 12 odvoda elektrokardiograma i analiza s

1

viša med. sestra

15

 

 

usmenim ili pismenim savjetom,

 

 

 

 

 

miš­lje­njem o ocjeni sta­nja bolesnika ili

 

 

 

 

 

da­lj­nje­g liječe­nja – 1 ¤ tjedno tijekom

 

 

 

 

 

najduže 4 mjeseca

 

 

 

 

12607

Transtelefonsko mjere­nje tlaka s

1

viša med. sestra

7

1,02

 

usmenim ili pismenim savjetom – 1 ¤

 

 

 

 

 

tjedno tijekom najduže 4 mjeseca

 

 

 

 

«.

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 1/025-04/03-01/372
Urbroj: 338-01-05-03-1
Zagreb, 17. prosinca 2003.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.