Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u R

NN 204/2003 (30.12.2003.), Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u R

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3283

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/15, urbroj: 50304/2-03-05 od 4. prosinca 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. ŽELIMIRA BRALU, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, i za izvanrednog i opuno­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-4178/2
Zagreb, 22. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.