Odluka o postavljenju mr. sc. Mije Tolušića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

NN 204/2003 (30.12.2003.), Odluka o postavljenju mr. sc. Mije Tolušića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3285

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/166, urbroj: 50304/2-03-05 od 3. prosinca 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. MIJU TOLUŠIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-4180/2
Zagreb, 22. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.