Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor

NN 204/2003 (30.12.2003.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor

ministar financija

3301

Na temelju članka 63. stavak 6. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01,118/01, 80/02 i 81/02 - u nastavku teksta: Zakon o naknadi), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

 O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ODUZETO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I POSLOVNI PROSTOR

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za utvrđivanje naknade za građevinsko zemljište i poslovni prostor, koji se prema odredbama Zakona o naknadi ne vraćaju u vlasništvo, već prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu.

 

Članak 2.

 

Naknada za oduzeto građevinsko zemljište, a koja se utvrđuje u postupku prava na naknadu prijašnjem vlasniku, utvrđuje se uz primjenu osnovice koju predstavlja parametarska vrijednost m2 zemljišta i korektivnog faktora te vrijednosti koji se određuje ovisno o pogodnosti položaja određenog područja.

 

Parametarska vrijednost zemljišta iz stavka 1. ovoga članka je 100,00 kuna.

 

Pogodnost položaja određenog područja iskazuje se kao koeficijent položaja (Kp) u Tablici, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

U slučaju kada koeficijent položaja nije određen Tablicom iz stavka 3. ovoga članka,  za procjenu vrijednosti te nekretnine primjenjuje se najniži utvrđeni  koeficijent položaja, na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se  nalazi oduzeta nekretnina.

 

Naknada za oduzeto građevinsko zemljište utvrđuje se na način da se parametarska jedinica m2 množi s koeficijentom položaja (Kp) iz Tablice.

 

Članak 3.

 

Naknada za oduzeti poslovni prostor koja se utvrđuje u postupku prava na naknadu prijašnjem vlasniku procjenjuje se uz primjenu mjerila za utvrđivanje vrijednosti stana iz članka 63. stavka 2. Zakona o naknadi, pri čemu se za broj bodova (B)  primjenjuje 116 bodova etalonskog objekta, s tim da se tako dobivena vrijednost na ime poslovne namjene tog prostora uvećava za  10%.

 

 

Članak 4.

 

Iznos utvrđen na temelju mjerila iz ovoga Pravilnika potrebno je umanjiti prema izrazu iz članka 59. Zakona o naknadi .

 

Članak 5.

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama a primjenjuje se od 1. travnja 2004.

 

 

KLASA: 011-01/03-01/152

URBROJ: 513-03/03-3

Zagreb, 22. prosinca 2003.

 

 

 

 

 

Ministar financija

dr. Mato Crkvenac, v.r.

 

KOEFICIJENT POLOŽAJA

Red.

Grad

 Koeficijenti položaja

 br.

I zona

II zona

III zona

IV zona

V zona

VI zona

VII zona

1.

Andrijaševci

0,0556

 

 

 

 

 

 

2.

Antunovac

0,1056

0,0944

 

 

 

 

 

3.

Babina Greda

0,1111

 

 

 

 

 

 

4.

Bakar

0,1778

0,1244

0,0889

0,0711

0,0533

 

 

5.

Barilović

0,0889

0,0611

0,0444

 

 

 

 

6.

Baška

1,0000

0,9300

0,7700

0,4600

0,3800

 

 

7.

Baška Voda

0,2222

0,1778

0,1111

 

 

 

 

8.

Baške Oštarije

0,1667

 

 

 

 

 

 

9.

Bedekovčina

0,0833

0,0667

0,0500

 

 

 

 

10.

Bedenica

0,0444

 

 

 

 

 

 

11.

Beli Manastir

0,1111

0,1000

0,0833

0,0667

0,0556

 

 

12.

Belica

0,2066

 

 

 

 

 

 

13.

Belišće

0,1389

0,1111

0,0833

 

 

 

 

14.

Benkovac

0,1111

0,0833

0,0556

0,0278

 

 

 

15.

Bilje

0,1068

0,0848

0,0629

 

 

 

 

16.

Bistra

0,2222

 

 

 

 

 

 

17.

Bjelovar

0,2778

0,1667

0,1389

0,1111

 

 

 

18.

Blato

0,0778

0,0583

0,0389

 

 

 

 

19.

Bogdanovci

0,0444

 

 

 

 

 

 

20.

Bol

1,0000

0,8889

0,7778

0,6667

 

 

 

21.

Borovo

0,0528

0,0444

 

 

 

 

 

22.

Bosiljevo

0,0306

0,0275

0,0244

0,0153

 

 

 

23.

Bošnjaci

0,0444

 

 

 

 

 

 

24.

Breznica

0,0278

0,0222

 

 

 

 

 

25.

Brckovljani

0,2111

 

 

 

 

 

 

26.

Brdovec

0,1889

 

 

 

 

 

 

27.

Brod Moravice

0,0556

 

 

 

 

 

 

28.

Brodski Stupnik

0,0389

0,0333

0,0167

 

 

 

 

29.

Budinšćina

0,0278

 

 

 

 

 

 

30.

Buje

0,2278

0,1500

0,0833

0,0556

 

 

 

31.

Buzet

0,1444

0,1222

0,0944

0,0722

 

 

 

32.

Cerna

0,0778

 

 

 

 

 

 

33.

Cernik

0,0556

0,0389

 

 

 

 

 

34.

Cista Provo

0,0833

 

 

 

 

 

 

35.

Cres

0,4444

0,3500

0,2222

0,2000

0,1222

 

 

36.

Crikvenica

1,0000

0,9444

0,8889

0,8333

 

 

 

37.

Čakovec

0,1889

0,1667

0,1389

0,1111

 

 

 

38.

Čavle

0,0800

0,0680

0,0560

 

 

 

 

39.

Čazma

0,1528

0,1306

 

 

 

 

 

40.

Čeminac

0,0556

0,0500

 

 

 

 

 

41.

Darda

0,1222

0,1111

0,1000

 

 

 

 

42.

Daruvar

0,2000

0,1889

0,1778

0,1667

0,1556

 

 

43.

Davor

0,0167

 

 

 

 

 

 

44.

Dekanovec

0,1944

 

 

 

 

 

 

45.

Delnice

0,1500

0,1200

0,1000

0,0500

 

 

 

46.

Dicmo

0,0833

0,0556

0,0444

 

 

 

 

47.

Dobrinj

0,5922

0,2961

0,1481

0,0741

 

 

 

48.

Domašinec

0,1000

 

 

 

 

 

 

49.

Donja Stubica

0,0556

0,0333

0,0222

 

 

 

 

50.

Donji Andrijevci

0,0556

0,0444

0,0333

0,0278

 

 

 

51.

Donji Kraljevec

0,9444

0,0333

0,0278

 

 

 

 

52.

Donji Kukuruzari

0,0833

0,0556

0,0278

 

 

 

 

53.

Donji Lapac

0,1000

0,0500

 

 

 

 

 

54.

Donji Martijanec

0,0800

0,0500

 

 

 

 

 

55.

Donji Miholjac

0,1667

0,1389

0,1111

 

 

 

 

56.

Dragalić

0,0556

0,0444

0,0333

 

 

 

 

57.

Draganić

0,0667

 

 

 

 

 

 

58.

Drenovci

0,0722

 

 

 

 

 

 

59.

Dubrava

0,0500

0,0344

 

 

 

 

 

60.

Dubrovačko Primorje

0,2222

0,1222

0,0833

0,0222

 

 

 

61.

Dubrovnik

0,4444

0,2500

0,1389

0,0833

0,0278

 

 

62.

Duga Resa

0,0889

0,0611

0,0444

 

 

 

 

63.

Dugi Rat

0,1389

0,1111

0,0833

 

 

 

 

64.

Dugo Selo

0,1667

0,0722

0,0444

 

 

 

 

65.

Dvor

0,2222

0,1833

0,1167

 

 

 

 

66.

Đakovo

0,3333

0,1667

0,0833

0,1667

 

 

 

67.

Đelekovec

0,0044

 

 

 

 

 

 

68.

Đurđevac

0,1389

0,1111

0,0833

 

 

 

 

69.

Erdut

0,1500

0,1000

0,0500

 

 

 

 

70.

Ernestinovo

0,1111

0,0778

 

 

 

 

 

71.

Farkaševac

0,0444

0,0317

 

 

 

 

 

72.

Ferdinandovac

0,0333

0,0222

 

 

 

 

 

73.

Feričanci

0,0278

0,0222

0,0167

 

 

 

 

74.

Fužine

0,0833

0,0667

0,0417

 

 

 

 

75.

Garešnica

0,1667

0,1111

0,0556

0,0278

 

 

 

76.

Garčin

0,0556

 

 

 

 

 

 

77.

Glina

0,0833

0,0556

0,0278

0,0111

 

 

 

78.

Gola

0,0022

 

 

 

 

 

 

79.

Goričan

0,1111

 

 

 

 

 

 

80.

Gorjani

0,0511

 

 

 

 

 

 

81.

Gornja Stubica

0,0444

0,0222

 

 

 

 

 

82.

Gornja Rijeka

0,0039

 

 

 

 

 

 

83.

Gornja Vrba

0,0667

0,0556

0,0444

 

 

 

 

84.

Gornji Bogićevci

0,0556

0,0389

 

 

 

 

 

85.

Gornji Mihaljevec

0,0139

 

 

 

 

 

 

86.

Gospić

0,1111

0,0556

 

 

 

 

 

87.

Gradec

0,0444

0,0317

 

 

 

 

 

88.

Gradište

0,1111

 

 

 

 

 

 

89.

Grubišno Polje

0,0333

0,0267

 

 

 

 

 

90.

Gundinci

0,0278

0,0111

 

 

 

 

 

91.

Gunja

0,0722

 

 

 

 

 

 

92.

Hlebine

0,0100

0,0061

 

 

 

 

 

93.

Hrvatska Dubica

0,0833

0,0556

0,0389

 

 

 

 

94.

Hrvatska Kostajnica

0,1667

0,0833

 

 

 

 

 

95.

Hvar

0,3167

0,2375

0,1583

 

 

 

 

96.

Ilok

0,2222

0,1667

0,1111

 

 

 

 

97.

Imotski

0,1111

0,0833

0,0556

 

 

 

 

98.

Ivanec

0,2000

0,1000

0,0500

 

 

 

 

99.

Ivanić Grad

0,1294

0,0933

0,0483

0,0256

 

 

 

100.

Ivankovo

0,0722

0,0556

0,0444

0,0333

0,0222

 

 

101.

Ivanska

0,0389

0,0322

 

 

 

 

 

102.

Jakovlje

0,1000

 

 

 

 

 

 

103.

Janjina

0,0250

 

 

 

 

 

 

104.

Jarmina

0,1389

 

 

 

 

 

 

105.

Jasenovac

0,1389

0,1111

0,0833

0,0556

0,0389

0,0278

 

106.

Jastrebarsko

0,3167

0,1667

 

 

 

 

 

107.

Jelenje

0,2000

0,1800

0,1600

0,1400

 

 

 

108.

Jesenice

0,0556

 

 

 

 

 

 

109.

Kalinovac

0,0833

 

 

 

 

 

 

110.

Kalnik

0,0056

 

 

 

 

 

 

111.

Kaptol

0,0417

0,0306

0,0278

 

 

 

 

112.

Karlobag

0,3333

0,2222

0,1667

 

 

 

 

113.

Karlovac

0,3278

0,2722

0,2056

0,1389

 

 

 

114.

Kastav

0,3333

0,3167

0,2833

0,2667

0,2333

 

 

115.

Klakar

0,0444

 

 

 

 

 

 

116.

Klana

0,1000

0,0900

0,0750

 

 

 

 

117.

Klanjec

0,0367

0,0183

0,0092

 

 

 

 

118.

Klinča Sela

0,1333

 

 

 

 

 

 

119.

Kloštar Ivanić

0,1100

0,1042

0,0983

 

 

 

 

120.

Kloštar Podravski

0,0556

 

 

 

 

 

 

121.

Kneževi Vinogradi

0,0848

0,0585

0,0526

 

 

 

 

122.

Knin

0,1944

0,1389

0,1111

 

 

 

 

123.

Komiža

0,2222

0,1111

 

 

 

 

 

124.

Konavle

0,4444

0,2222

0,1389

0,0833

0,0556

0,0278

 

125.

Konjšćina

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

 

 

 

126.

Koprivnica

0,2222

0,1667

0,1111

0,0833

 

 

 

127.

Koprivnički Bregi

0,0178

 

 

 

 

 

 

128.

Koprivnički Ivanec

0,0111

 

 

 

 

 

 

129.

Korčula

0,1111

0,0944

0,0722

0,0556

 

 

 

130.

Kostrena

0,6111

0,1667

 

 

 

 

 

131.

Koška

0,0556

0,0444

0,0333

 

 

 

 

132.

Kotoriba

0,0833

0,0278

 

 

 

 

 

133.

Kraljevica

0,4000

0,2400

0,1800

 

 

 

 

134.

Krapina

0,1111

0,0833

0,0444

 

 

 

 

135.

Krapinske Toplice

0,0833

0,0611

0,0417

 

 

 

 

136.

Krašić

0,1000

0,0889

0,0778

0,0556

 

 

 

137.

Kravarsko

0,0833

0,0722

0,0611

0,0500

 

 

 

138.

Križ

0,1389

0,1306

0,1236

0,1153

 

 

 

139.

Križevci

0,1000

0,0833

0,0667

0,0500

 

 

 

140.

Krk

0,7778

0,6667

0,5556

0,4444

 

 

 

141.

Krnjak

0,0444

 

 

 

 

 

 

142.

Kula Norinska

0,0167

 

 

 

 

 

 

143.

Kumrovec

0,0750

0,0500

0,0500

0,0250

 

 

 

144.

Kutina

0,3444

0,2389

0,1722

 

 

 

 

145.

Kutjevo

0,0694

0,0472

0,0306

 

 

 

 

146.

Labin

0,8000

0,6000

0,3000

0,2000

 

 

 

147.

Lasinja

0,0278

 

 

 

 

 

 

148.

Lastovo

0,1667

0,1389

0,1111

 

 

 

 

149.

Legrad

0,0044

 

 

 

 

 

 

150.

Lekenik

0,0556

0,0472

0,0361

0,0278

 

 

 

151.

Lepoglava

0,1000

0,0500

 

 

 

 

 

152.

Lipovljani

0,1111

0,0889

0,0778

 

 

 

 

153.

Lobor

0,0444

0,0311

0,0222

 

 

 

 

154.

Lokve

0,2222

0,1667

0,0556

 

 

 

 

155.

Lovas

0,0556

 

 

 

 

 

 

156.

Lovinac

0,1278

0,1014

0,0561

 

 

 

 

157.

Lovran

1,0000

0,8333

0,6667

0,5000

 

 

 

158.

Ludbreg

0,2222

0,1778

0,1333

 

 

 

 

159.

Luka

0,0667

 

 

 

 

 

 

160.

Lukač

0,0694

0,0556

 

 

 

 

 

161.

Lukovo Šugarje

0,2222

 

 

 

 

 

 

162.

Lumbarda

0,0778

0,0556

 

 

 

 

 

163.

Ljubešćica

0,0833

0,0667

0,0500

 

 

 

 

164.

Mače

0,0278

0,0222

0,0111

 

 

 

 

165.

Majur

0,0400

0,0300

0,0200

 

 

 

 

166.

Mala Subotica

0,1111

 

 

 

 

 

 

167.

Mali Lošinj

0,4000

0,3400

0,2600

 

 

 

 

168.

Makarska

0,4444

0,3889

0,2778

 

 

 

 

169.

Marija Bistrica

0,0833

0,0556

0,0333

 

 

 

 

170.

Marija Gorica

0,1667

 

 

 

 

 

 

171.

Marijanci

0,0278

0,0139

 

 

 

 

 

172.

Markušica

0,0389

 

 

 

 

 

 

173.

Matulji

0,4000

0,2667

0,2000

0,1333

0,1000

 

 

174.

Medulin

0,7500

0,5278

0,3611

 

 

 

 

175.

Metković

0,0556

0,0444

 

 

 

 

 

176.

Mihovljan

0,0111

0,0056

0,0028

 

 

 

 

177.

Mljet

0,1111

0,0833

0,0556

 

 

 

 

178.

Molve

0,0111

0,0089

 

 

 

 

 

179.

Mošćenička Draga

1,0000

0,8000

0,6000

0,4000

 

 

 

180.

Mrkopalj

0,0722

0,0650

0,0578

 

 

 

 

181.

Mursko Središće

0,1944

0,1556

0,1167

 

 

 

 

182.

Našice

0,1278

0,0894

0,0639

0,0383

 

 

 

183.

Nedelišće

0,1111

 

 

 

 

 

 

184.

Negoslavci

0,0250

0,0208

0,0167

 

 

 

 

185.

Nijemci

0,0333

 

 

 

 

 

 

186.

Nova Gradiška

0,1389

0,0667

0,0389

 

 

 

 

187.

Novalja

0,2867

0,2389

0,1911

0,1433

 

 

 

188.

Novi Golubovec

0,0111

0,0056

 

 

 

 

 

189.

Novi Marof

0,1111

0,0833

0,0556

 

 

 

 

190.

Novi Vinodolski

0,9722

0,5556

0,2778

 

 

 

 

191.

Novigrad Podravski

0,0167

0,0111

0,0056

 

 

 

 

192.

Novo Virje

0,0044

 

 

 

 

 

 

193.

Novska

0,2500

0,1833

0,1667

0,1111

 

 

 

194.

Nuštar

0,0611

 

 

 

 

 

 

195.

Obrovac

0,0556

0,0444

0,0222

 

 

 

 

196.

Ogulin

0,1111

0,0944

0,0833

0,0611

 

 

 

197.

Okučani

0,0833

0,0667

0,0500

0,0333

0,0167

 

 

198.

Okrug

0,2222

 

 

 

 

 

 

199.

Omiš

0,1944

0,1667

0,1111

0,0278

0,0111

 

 

200.

Omišalj

1,0000

0,8333

0,6667

 

 

 

 

201.

Opatija

0,5000

0,3333

0,2500

0,1667

 

 

 

202.

Oprisavci

0,0278

 

 

 

 

 

 

203.

Opuzen

0,0444

0,0333

 

 

 

 

 

204.

Orebić

0,1000

0,0722

0,0500

 

 

 

 

205.

Orehovica

0,1111

 

 

 

 

 

 

206.

Orle

0,0889

0,0722

0,0611

 

 

 

 

207.

Oroslavje

0,0556

0,0333

0,0222

 

 

 

 

208.

Osijek

0,5000

0,3889

0,3333

0,3056

0,2500

 

 

209.

Otočac

0,0800

0,0640

0,0560

0,0480

 

 

 

210.

Otok

0,0389

0,0350

0,0311

 

 

 

 

211.

Ozalj

0,1111

0,0556

0,0278

 

 

 

 

212.

Pag

0,2222

0,1778

0,1111

 

 

 

 

213.

Pakrac

0,1389

0,1111

0,0833

0,0556

 

 

 

214.

Pazin

0,3589

0,2322

0,1056

0,0633

 

 

 

215.

Perušić

0,0556

0,0278

 

 

 

 

 

216.

Petlovac

0,0833

0,0833

 

 

 

 

 

217.

Petranec

0,0056

 

 

 

 

 

 

218.

Petrijanec

0,0389

0,0278

 

 

 

 

 

219.

Petrijevci

0,0556

0,0444

0,0333

 

 

 

 

220.

Petrinja

0,1667

0,1389

0,1111

 

 

 

 

221.

Pisarovina

0,1333

 

 

 

 

 

 

222.

Plaški

0,0444

0,0278

 

 

 

 

 

223.

Pleternica

0,1111

0,0900

0,0600

0,0400

 

 

 

224.

Ploče

0,2111

0,1667

0,1389

0,1111

0,0833

0,0389

 

225.

Podcrkavlje

0,0556

0,0444

0,0333

 

 

 

 

226.

Podgorač

0,0222

0,0111

0,0056

 

 

 

 

227.

Podravske Sesvete

0,0111

0,0089

 

 

 

 

 

228.

Podturen

0,0833

 

 

 

 

 

 

229.

Polača

0,0833

 

 

 

 

 

 

230.

Pokupsko

0,0556

0,0500

0,0444

 

 

 

 

231.

Popovac

0,0833

0,0556

 

 

 

 

 

232.

Popovača

0,0741

0,0617

0,0370

0,0247

 

 

 

233.

Poreč

0,4727

0,3008

0,2363

0,1504

0,0644

 

 

234.

Požega

0,4444

0,3889

0,3333

0,2222

0,1389

 

 

235.

Prelog

0,2667

0,2000

 

 

 

 

 

236.

Preseka

0,0278

 

 

 

 

 

 

237.

Pribislavec

0,1333

 

 

 

 

 

 

238.

Primorski Dolac

0,0278

 

 

 

 

 

 

239.

Pučišća

0,0833

0,0556

 

 

 

 

 

240.

Punat

1,0000

0,6944

 

 

 

 

 

241.

Pušća

0,1778

 

 

 

 

 

 

242.

Pula

0,5861

0,4811

0,3767

 

 

 

 

243.

Rab

1,0000

0,8333

0,5000

 

 

 

 

244.

Rakovec

0,0167

 

 

 

 

 

 

245.

Rakovica

0,0444

0,0333

0,0278

 

 

 

 

246.

Rasinja

0,0189

 

 

 

 

 

 

247.

Ravna Gora

0,0240

0,0210

0,0180

0,0180

 

 

 

248.

Rešetari

0,0389

0,0278

 

 

 

 

 

249.

Rijeka

0,5000

0,4500

0,4000

0,2750

 

 

 

250.

Rovinj

0,3889

0,3056

 

 

 

 

 

251.

Rugvica

0,1028

 

 

 

 

 

 

252.

Samobor

0,6056

0,5556

0,4778

0,3556

 

 

 

253.

Selca

0,2778

0,1667

 

 

 

 

 

254.

Selnica

0,0667

 

 

 

 

 

 

255.

Semeljci

0,0278

 

 

 

 

 

 

256.

Senj

0,1500

0,1111

0,1000

0,0833

0,0611

 

 

257.

Sibinj

0,0389

0,0333

 

 

 

 

 

258.

Sikirevci

0,0556

 

 

 

 

 

 

259.

Sinj

0,1500

0,1250

0,0900

0,0700

0,0500

 

 

260.

Sisak

0,6667

0,5000

0,2222

0,1111

0,0556

 

 

261.

Skrad

0,0240

0,0210

0,0180

 

 

 

 

262.

Slatina

0,1667

0,1333

0,1111

0,0889

0,0667

 

 

263.

Slavonski Brod

0,2028

 

 

 

 

 

 

264.

Slavonski Šamac

0,0556

 

 

 

 

 

 

265.

Slivno

0,0889

0,0667

0,0389

 

 

 

 

266.

Slunj

0,0833

0,0556

 

 

 

 

 

267.

Smokvica

0,0833

0,0556

0,0389

 

 

 

 

268.

Sokolovac

0,0083

 

 

 

 

 

 

269.

Solin

0,1111

 

 

 

 

 

 

270.

Split

0,3000

0,2500

0,2000

0,1000

 

 

 

271.

Stari Grad

0,1944

0,1389

0,0833

 

 

 

 

272.

Stari Jankovci

0,0667

 

 

 

 

 

 

273.

Stari Mikanovci

0,0444

 

 

 

 

 

 

274.

Ston

0,1944

0,1389

0,0278

 

 

 

 

275.

Strahoninec

0,1600

 

 

 

 

 

 

276.

Stubičke Toplice

0,0611

0,0333

 

 

 

 

 

277.

Stupnik

0,2222

 

 

 

 

 

 

278.

Sukošan

0,0556

0,0389

0,0278

 

 

 

 

279.

Supetar

0,1667

0,1111

 

 

 

 

 

280.

Sutivan

1,0000

0,8333

0,6667

 

 

 

 

281.

Sveta Marija

0,0222

 

 

 

 

 

 

282.

Sveta Nedilja

0,3333

 

 

 

 

 

 

283.

Sv. Filip i Jakov

1,0000

0,8333

0,3333

 

 

 

 

284.

Sv. Ivan Zelina

0,1000

0,0778

0,0500

0,0278

 

 

 

285.

Sv. Ivan Žabno

0,0083

 

 

 

 

 

 

286.

Sv. Križ Začretje

0,0278

0,0222

0,0167

0,0111

 

 

 

287.

Sv. Martin na Muri

0,0667

0,0417

 

 

 

 

 

288.

Sv. Petar Orehovec

0,0017

 

 

 

 

 

 

289.

Šenkovec

0,2333

0,1556

 

 

 

 

 

290.

Šibenik

0,3333

0,3333

0,3333

0,1111

0,0833

 

 

291.

Štrigova

0,0139

 

 

 

 

 

 

292.

Šodolovci

0,1000

 

 

 

 

 

 

293.

Tompojevci

0,0556

 

 

 

 

 

 

294.

Topusko

0,1833

0,1278

0,0733

 

 

 

 

295.

Tordinci

0,0611

 

 

 

 

 

 

296.

Tovarnik

0,0556

 

 

 

 

 

 

297.

Trilj

0,0500

0,0400

0,0200

 

 

 

 

298.

Trnava

0,0667

0,0500

0,0333

 

 

 

 

299.

Trnovec Bartolovečki

0,1111

 

 

 

 

 

 

300.

Trogir

0,1389

0,1111

0,0556

 

 

 

 

301.

Trpanj

0,1389

0,0833

0,0444