Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

NN 204/2003 (30.12.2003.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

 

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3308

Na temelju članka 5. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01 i 153/02), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 35. sjednici održanoj 15. prosinca 2003. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU
OBRASCA R-S

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 2/02, 7/02, 16/02, 126/02, 158/02 i 89/03), u Prilogu 5. Pravilnika – Popis gradova i općina s pripadajućim šiframa, dodaje se šifra za općinu Kamanje:

       

Redni broj

NAZIV GRADA/OPĆINE

Šifra grada /općine

550

Kamanje

6238

 

Članak 2.

U Prilogu 2. Pravilnika – ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S, u točki B ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA, iza šifre »18 poslodavac stalnoga sezonskoga radnika »dodaje se nova šifra koja glasi:

»19 obveznik s osnove samostalne djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva te slobodnog zanimanja, koji plaća porez na dobit od tih djelatnosti, a djelatnost obavlja uz istovremeno radni odnos, u slučaju isplate poduzetničke plaće koja ulazi u rashod koji se može odbiti pri utvrđivanju poreza na dobit«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.