Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane

NN 10/2004 (26.1.2004.), Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane

MINISTARSTVO OBRANE

315

Na temelju članka 129. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02 ) donosim

ODLUKU

o uveĆanju plaĆe drŽavnih sluŽbenika i namjeŠtenika u Ministarstvu obrane

I.

Državni službenici i namještenici raspoređeni na službeničke i namješteničke položaje i radna mjesta u Ministarstvu obrane ostvaruju pravo na uvećanje plaće u iznosu 15% od osnovne plaće.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 023-03/04-03/01

Urbroj: 512-01-04-25

Zagreb, 21. siječnja 2004.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.