Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 10/2004 (26.1.2004.), Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

316

Na temelju članka 169. stavka 6. Zakona o službi u Oruža­nim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02 i 175/03) donosim

ODLUKU

o uveĆanju plaĆe drŽvnih sluŽbenika i namjeŠtenika u OruŽanim snagama Republike Hrvatske

I.

Državni službenici i namještenici raspoređeni na službeničke i namješteničke položaje i radna mjesta u Oružanim snagama Republike Hrvatske ostvaruju pravo na uvećanje plaće u iznosu 15% od osnovne plaće.

II.

Uz uvećanje osnovne plaće iz točke I. ove Odluke državni službenici i namještenici, zbog otežanih uvjeta posla i štetnosti po zdravlje, ostvaruju dodatno uvećanje u iznosu 5 % od osnovne plaće na sljedećim poslovima u Oružanim snagama Republike Hrvatske:

1. Rad na radarskim uređajima gdje postoje zatvoreni izvori neionizirajućeg i mikrovalnog zračenja

2. Rad sa otrovnim tvarima prve skupine

3. Rad u hiperbaričnim i hipobaričnim komorama

4. Rad u podzemnim objektima

5. Rad na opsluživanju i održavanju posuda pod tlakom i rad u kotlovnicama

6. Rad na formiranju i punjenju akumulatora u akumulatorskoj stanici

7. Neposredan rad na održavanju zrakoplova i drugih letjelica u zračnim lukama i Zrakoplovno tehničkom zavodu

8. Neposredan rad na održavanju i remontu pješačkog pru­ž­ja, topničko-raketnog oružja, protuzračnog topničko-rake­t­nog oružja, oklopnih borbenih vozila i elektroničkih borbenih sustava.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 023-03/04-03/01

Urbroj: 512-01-04-24

Zagreb, 21. siječnja 2004.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.