Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2003 - Lista zaštićenih dobara

NN 2/2004 (8.1.2004.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2003 - Lista zaštićenih dobara

 MINISTARSTVO KULTURE

24

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2003

Lista zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2003 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. lipnja 2003. godine unesena su slijedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

 

 

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj Registra

Katastarske čestice

Katastarska općina

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Općina Dubrovačko Primorje

ČEPIKUĆE, Groblje 

Crkva sv. Martina s grobljem 

č.zgr. 128, č. zem.1159/1 i 1163   

Čepikuće 

Z-915 

ČEPIKUĆE 

Crkva sv. Roka 

32 

Čepikuće 

Z-916 

DOLI 

Ladanjsko-gospodarski kompleks Milić-Ljuban 

č.zgr. 107,109, i č.zem. 395 

Doli 

Z-919 

OŠLJE 

Crkva sv. Nikole 

č.zgr. 1 i  č. zem. 185 

Ošlje 

Z-953 

OŠLJE 

Crkva sv. Petra i Pavla s grobljem 

č.zgr. 122, č. zem. 1820, 1821 i  1822 

Ošlje 

Z-954 

PODIMOĆ 

Crkva sv. Ane 

č.zgr. 43 i  č. zem. 405 

Podimoć 

Z-958 

SLANO 

Crkva sv. Roka 

č.zgr. 39 

Slano 

Z-962 

SLANO 

Knežev dvor 

č.zgr. 181, č.zem. 2223/1, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 i  2229

Slano 

Z-963 

SLANO 

Ljetnikovac Ohmučević 

č. zgr. 198 i 199, č.zem. 2191, 2190, 2190, 2187 i 2186/1 

Slano 

Z-854 

SLANO 

Stambeno-gospodarski kompleks Knežić 

č.zgr. 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, č.zem. 1900/1, 1900/21901, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913/1, 1913/2, 1914 i 1915 

Slano 

Z-964 

SMOKOVLJANI 

Nekropola stećaka i "Vlaško greblje" 

č.zem. 1870/1, 1870/2 i  2115 

Smokovljani 

Z-965 

TOPOLO 

Crkva sv. Stjepana 

č.zgr. 1 

Topolo 

Z-970 

TRNOVA 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

č.zgr. 109 

Trnova 

Z-971 

TRNOVICA

Crkva sv. Ivana s grobljem i stećcima 

č.zgr. 92 

Trnovica 

Z-972 

TRNOVICA

Crkva sv. Nikole 

č.zgr. 12 

Trnovica 

Z-974 

TRNOVICA

Seoska lokva - pojilište 

č.zem. 652, 653, 654 i  8987 

Trnovica 

Z-1135 

Grad Dubrovnik

DUBROVNIK 

Crkva Gospe od Milosrđa 

č.zgr. 235, 236, 237, č.zem. 547 i  548 

Gruž 

Z-924 

DUBROVNIK 

Crkva Navještenja - Nuncijata 

č.zgr. 104, 105, č.zem. 189/2 i 193 

Gruž 

Z-923 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Ane 

č.zgr. 3 i č.zem. 176 

Gornji Brgat 

Z-929 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Ane 

č.zgr. 245 i č.zem. 730/5 

Gruž 

Z-925 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

č.zgr. 80 i č.zem. 565

Gornji Brgat 

Z-930 

DUBROVNIK 

Crkva sv. Vlaha 

č.zgr. 243 

Gruž 

Z-926 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Bobali -Pucić 

č.zgr. 60, 61, 62 i  č.zem. 154 

Gruž 

Z-920 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Vujić 

č.zgr. 195/2, č.zem. 412 i 414 

Gruž 

Z-921 

DUBROVNIK, Kamenarska 02 

Vila Adonis 

č.zgr. 2772 i č.zem. 1040/3 

Dubrovnik 

Z-927 

KNEŽICA 

Stambeno-gospodarski kompleks Tor 

č.zgr. 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11/1,11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12, č.zem. 44, 45, 48, 49, 50, 64, 66, 67, 68 i 76 

Knežica 

Z-931 

KOMOLAC 

Crkva sv. Duha 

č.zgr. 27/1, 27/2, č.zem. 318, 319, 320, 346/1, 346/4, 346/5, 407/2 i  408 

Komolac 

Z-934 

KOMOLAC 

Kuća Gundulić 

č.zgr. 25/1, 25/2, č.zem. 342/1, 342/2 343/1 i 343/2 

Komolac 

Z-933 

KOMOLAC 

Ljetnikovac Bizzaro-Facenda 

č.zgr. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/1 50/2, 50/3, 50/4, 56, č.zem. 281/1, 281/2, 286/3, 286/4, 286/5,286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11 i  286/12

č.zgr. 36, č.zem. 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 289/1 i 289/2 

Komolac

Z-932 

Čajkovica

KOMOLAC 

Ljetnikovac Pera Kolića 

č.zgr. 20, 21/1, 21/3, 63, 69, 87, č. zem. 229, 228/1, 228/2, 336/1, 336/2, 336/3, 337/1 i  337/2 

Komolac 

Z-935 

LOPUD 

Crkva sv. Ilije 

č.zgr. 438 i č.zem. 1322/2

Lopud 

Z-938 

LOPUD 

Gotičko-renesansni sklop kuća 

č.zgr. 233/1, 233/2, 228, 229/1, 229/2 i 237, č.zem. 382 383, 384, 385 i 387 

Lopud 

Z-939 

LOPUD 

Kompleks dominikanskog samostana sv. Nikole 

č.zgr. 416, 420/1, 420/2, 488, č. zem. 1050/2, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1083

Lopud 

Z-941 

LOPUD 

Ladanjsko-gospodarski sklop Giorgi 

č.zgr. 145, 148, 150, 155, č. zem. 277, 278, 279, 280, 281 i 1511/2 

Lopud 

Z-943 

LOPUD 

Ljetnikovac Zamanja (kuća Pavlina) 

č.zgr. 393/1, 393/2, č. zem. 1012, 1013, 1014 i 1015 

Lopud 

Z-942 

LOPUD 

Ostaci crkve sv. Petra 

č.zgr. 373 

Lopud 

Z-940 

LOZICA 

Crkva Navještenja Marijina 

č.zgr. 282, č.zem. 2915/2 i 2926/8 

Zaton 

Z-980 

LJUBAČ, Groblje 

Crkva sv. Đurđa 

č.zgr. 21 i č.zem. 128 

Ljubač 

Z-937 

MOKOŠICA 

Ljetnikovac Bunić 

č.zgr. 103, č. zem. 729, 727 i  1149 

Mokošica 

Z-950 

ORAŠAC 

Crkva sv. Đurđa s grobljem i stećcima 

č.zgr. 1, č. zem. 1 i 2  

Orašac 

Z-952 

ORAŠAC 

Crkva sv. Nikole 

č.zgr. 286, č. zem. 1323, 1324, 1325/1, 1325/2 i  1325/3 

Orašac 

Z-951 

SUĐURAĐ 

Kompleks ljetnikovca Vice Skočibuhe 

č.zgr.254, 255, 257, 258, č.zem. 1558/3, 1559, 1560, 1574 i 1865 

Suđurađ 

Z-969 

SUĐURAĐ 

Ljetnikovac Beccadelli 

č.zgr. 80, 81, č.zem. 569, 570/1, 620/1, 628  i 630 

Suđurađ 

Z-968 

SUSTJEPAN 

Gotičko-Renasansna kuća Kusinovo 

č.zgr. 454/1, 45/2, 45/3, č.zem. 148/1m 148/2, 149/1 i  149/2 

Sustjepan 

Z-922 

TRSTENO

Crkva sv. Mihajla 

č.zgr. 4

Trsteno 

Z-977 

TRSTENO

Crkva sv. Nikole 

č.zgr. 11

Trsteno 

Z-976 

TRSTENO

Ljetnikovac Benešić-Gradić-Rastić 

č.zgr. 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 44, 168, č. zem. 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 323/1, 323/2, 320, 324/3, 1634, 1645 i 1636 

Trsteno 

Z-877 

TRSTENO

Vila Nardelli 

č.zgr. 70, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2,č.zem. 262/1, 263, 264/1, 265, 266, 267/1, 267/3, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690/1 i  692 

Trsteno 

Z-975 

ZATON

Crkva Blagovijesti s grobljem 

č.zgr. 296 i  č.zem. 1/13 

Zaton 

Z-981 

ZATON

Crkva sv. Stjepana s grobljem 

č.zgr. 23, č.zem. 95, 96 i  97 

Zaton 

Z-979 

ZATON

Kompleks ljetnikovca Gundulić 

 č. zgr, 125, 126, č. zem. 966/3, 967, 986/1, 971 i  973

Zaton 

Z-779 

ZATON

Ljetnikovac Budmani 

k.č.. zgrade 101/1, 101/2, 102 i 103 i k.č. zemljišta 937, 938/1, 938/2, 939/1 i  939/2 

Zaton 

Z-778 

Općina Konavle

BROTNICE 

Crkva sv. Luke i nekropola stećaka 

č.zgr. 41 i  č. zem. 433 

Brotnice 

Z-913 

GABRILI, Groblje 

Crkva sv. Dimitrija 

č.zgr. 63 i  č.zem. 1125

Gabrili 

Z-928 

POLJICE

Stambeno-gospodarski kompleks Glavić 

č.zgr. 11 i 15, č. zem. 286, 287, 288, 289 i 290 

Poljice 

Z-959 

PRIDVORJE

Franjevački samostan sv. Vlaha 

č.zgr. 51, č. zem. 473/1, 473/2, 473/3, 474, 475, 476, 477 i 478 

Pridvorje 

Z-960 

PRIDVORJE

Knežev dvor 

č.zgr. 58, č. zem. 564/1 i 564/2 

Pridvorje 

Z-961 

VITALJINA 

Sakralno-cemeterijalni kompleks sv. Spasa 

č.zgr. 20, 146, č.zem. 725/1 i 725/2 

Vitaljina 

Z-978 

Općina Mljet

GOVEĐARI 

Benediktinski samostan i crkva sv. Marije na jezeru 

č.zgr. 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, č. zem. 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 i  418 

Goveđari 

Z-948 

Općina Ston

METOHIJA 

Crkva sv. Filipa i Jakova s grobljem 

č.zgr. 89 i  č. zem. 316 

Metohija 

Z-944 

SPARAGOVIĆI 

Crkva sv Đurđa 

č.zgr. 27, 28, č.zem. 66/1 i  63 

Sparagovići 

Z-966 

Općina Župa Dubrovačka

BRAŠINA 

Crkva sv. Stjepana s grobljem 

č.zgr. 106, č. zem. 903, 904, 905, 906//1 i  906/2 

Brašina 

Z-936 

ČIBAČA, Groblje 

Crkva sv. Luke s grobljem 

č. zgr. 78 i č.zem. 733 

Čibača 

Z-917 

ČIBAČA 

Crkva sv. Nikole 

č. zgr. 39,  č.zem.376 i 529/10 

Čibača 

Z-918 

MLINI 

Kapela gospe od Rozarija 

č.zgr. 38

Zavrelje 

Z-945 

MLINI 

Mlinica Duper 

č.zgr. 40 i 41 

Zavrelje 

Z-946 

MLINI 

Mlinica Ivelja 

č.zgr. 10 i 11 

Zavrelje 

Z-947 

PETRAČA 

Crkva sv. Marije Magdalene 

č.zgr. 1, č. zem. 1/1 i 1/2, 

Petrača 

Z-955 

PLAT 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

č.zgr. 34 i č. zem. 647 

Plat 

Z-956 

SREBRENO 

Crkva Srca Isusova 

č.zgr. 163 i č.zem. 731 

Brašina 

Z-967 

GRAD ZAGREB

Grad Zagreb

ZAGREB, Starčevićev trg 06 - Tomislavov trg 13 

"Starčevićev dom" 

2537 

Centar 

Z-1046 

ZAGREB, Habdelićeva 02 

Četverokrilna jednokatnica 

1598 

Centar 

Z-994 

ZAGREB, Basaričekova 05 

Dvije stambbene zgrade 

1513 

Centar 

Z-983 

ZAGREB, Mesnička 34 

Jednokatna uglovnica s mansardom 

1542 

Centar 

Z-1008 

ZAGREB, Gornje Prekrižje 12 

Jednokatna vila 

3993 

Šestine 

Z-1056 

ZAGREB, Ilirski trg 01 

Kavana "Palajnovka" 

1455 

Centar 

Z-995 

ZAGREB, Basaričekova 24 

Kuća Arko 

1503 

Centar 

Z-985 

ZAGREB, Zamenhoffova 01 

Kuća Blažeković 

1279 

Centar 

Z-1061 

ZAGREB, Demetrova 05 

Kuća Makanac 

1444 

Centar 

Z-991 

ZAGREB, Opatička 12 

Nekadašnja palača grofa Kristofora Oršića 

1462 

Centar 

Z-1017 

ZAGREB, Opatička 04 

Nekadašnja palača grofova Bombelles 

1466 

Centar 

Z-1013 

ZAGREB, Katarinin trg 02-03, Ćirilometodska 02, Jezuitski trg 01 

Nekadašnja palača Kulmer 

1603 

Centar 

Z-999 

ZAGREB, Visoka 08 

Palača Babočaj-Gvozdanović 

1436 i 1437 

Centar 

Z-1030 

ZAGREB, Kamenita 15 

Poslovna jednokatnica 

1592 

Centar 

Z-998 

ZAGREB, Vranicanijeva 06 

Prizemna stambeno-poslovna zgrada 

1570 

Centar 

Z-1035 

ZAGREB, Remetinečka cesta 01 

Prizemnica- nekadašnja pogranična stražarnica 

Klara 

Z-1058 

ZAGREB, Martićeva 13 - Vlaška 60 

Sklop stambeno-poslovnih kuća Wellisch 

6175/1, 6183 i dio 6175/2 

Centar 

Z-1042 

ZAGREB, Bakačeva 08 

Stambena dvokatnica 

1810 

Centar 

Z-1054 

ZAGREB, Ulica 29. X. 1918. kbr. 04 

Stambena dvokatnica 

1479 

Centar 

Z-1029 

ZAGREB, Žerjavićeva 04 

Stambena dvokatnica Bolle 

2608 

Centar 

Z-1051 

ZAGREB, Nazorova 26 

Stambena jednokatnica 

1355 

Centar 

Z-1064 

ZAGREB, Vranicanijeva 01 

Stambena jednokatnica 

1565 

Centar 

Z-1033 

ZAGREB, Radićeva 66 

Stambena jednokatnica 

713

Centar 

Z-1028 

ZAGREB, Opatovina 25 

Stambena jednokatnica 

1678 

Centar 

Z-1020 

ZAGREB, Opatička 07 

Stambena jednokatnica 

1483

Centar 

Z-1015 

ZAGREB, Opatička 11 

Stambena jednokatnica 

1488 

Centar 

Z-1016 

ZAGREB, Kamenita 09 

Stambena jednokatnica 

1595 

Centar 

Z-997 

ZAGREB,

 Matoševa 01- Kapucinske stube 02 

Stambena jednokatnica 

1552 

Centar 

Z-1001 

ZAGREB, Matoševa 11 

Stambena jednokatnica 

1537 

Centar 

Z-1003 

ZAGREB,

Matoševa 13-Mesničlka 40 

Stambena jednokatnica 

1536 

Centar 

Z-1004 

ZAGREB,

Matoševa 15-Mwsnička 42 

Stambena jednokatnica 

1534 

Centar 

Z-1005 

ZAGREB, Mesnička 10 

Stambena jednokatnica 

1511 

Centar 

Z-1009 

ZAGREB, Kamenita 07 

Stambena jednokatnica 

1596 

Centar 

Z-996 

ZAGREB, Demetrova 13 

Stambena jednokatnica 

1447 

Centar 

Z-992 

ZAGREB,

Grič 02-Kapucinske stube 01 

Stambena jednokatnica 

1557 

Centar 

Z-993 

ZAGREB, Brezovačkoga 12 

Stambena jednokatnica 

1531 

Centar 

Z-988 

ZAGREB, Visoka 12 

Stambena jednokatnica Brigljević 

1432 

Centar 

Z-1032 

ZAGREB, Gundulićeva 29 i 29/1 

Stambena jednokatnica Klein 

2173 

Centar 

Z-1037 

ZAGREB, Visoka 10/1 

Stambena jednokatnica Pleplić 

1434 

Centar 

Z-1031 

ZAGREB, Brezovačkog 04 

Stambena kuća 

1527 

Centar 

Z-986 

ZAGREB, Radićeva 24 

Stambena kuća Demeter-Corvin 

1648 

Centar 

Z-1024 

ZAGREB, Basaričekova 22 

Stambena palača 

1499 

Centar 

Z-984 

ZAGREB, Demetrova 03 

Stambena palača 

1443 

Centar 

Z-990 

ZAGREB, Opatička 06 

Stambena palača Rauch 

1465 

Centar 

Z-1014 

ZAGREB, Matoševa 03 

Stambena prizemnica 

1551 

Centar 

Z-1002 

ZAGREB, Vranicanijeva 04 

Stambena prizemnica 

1571 

Centar 

Z-1034 

ZAGREB, Nova Ves 01 

Stambena prizemnica s prizemnim dvorišnim objektom 

595 i 596/1 

Centar 

Z-1010 

ZAGREB, Stančićeva 01 

Stambena trokatnica Lukanc 

7003 

Centar 

Z-1045 

ZAGREB, Kumičićeva 10 

Stambena trokatnica Lustig 

2637 

Centar 

Z-1040 

ZAGREB, Jurjevska 32 

Stambena visokoprizemnica 

305 

Centar 

Z-1063 

ZAGREB, Brezovačkoga 10 

Stambena zgrada 

1529 

Centar 

Z-987 

ZAGREB, Basaričekova 03 

Stambena zgrada 

1514 

Centar 

Z-982 

ZAGREB, Gospočak 82 

Stambeni objekt - "vincilirska kuća" 

1468/1 

Remete 

Z-1057 

ZAGREB, Gundulićeva 20 

Stambeno-polovna trokatnica Kallina 

2150 

Centar 

Z-1036 

ZAGREB, Preobraženska 04 

Stambeno-poslovna četverokatnica 

2248 

Centar 

Z-1043 

ZAGREB, Tomićeva 03 

Stambeno-poslovna dvokatnica 

1886 

Centar 

Z-1048 

ZAGREB,

Trg Bana Jelačića 05 - Pod zidom 04 

Stambeno-poslovna dvokatnica 

1844

Centar 

Z-1049 

ZAGREB, Trg Nikole Zrinskog 15 

Stambeno-poslovna dvokatnica 

2354 

Centar 

Z-1050 

ZAGREB, Mesnička 04 

Stambeno-poslovna dvokatnica 

1904 

Centar 

Z-1006 

ZAGREB, Mesnička 06 

Stambeno-poslovna dvokatnica 

1905 

Centar 

Z-1007 

ZAGREB,

Radićeva 26 - Kožarska 03 

Stambeno-poslovna jednokatnica 

1647 

Centar 

Z-1025 

ZAGREB, Radićeva 05 

Stambeno-poslovna jednokatnica 

1612 

Centar 

Z-1021 

ZAGREB, Opatovina 16 

Stambeno-poslovna jednokatnica 

1460 

Centar 

Z-1018 

ZAGREB, Opatovina 23 

Stambeno-poslovna jednokatnica 

1672 

Centar 

Z-1019 

ZAGREB,

Radićeva 20 - Krvavi most 01 

Stambeno-poslovna kuća 

1658 

Centar 

Z-1023 

ZAGREB, Radićeva 12 

Stambeno-poslovna kuća Kostelec 

1851/1 

Centar 

Z-1022 

ZAGREB, Opatička 02-Kamenita 02 

Stambeno-poslovna palača 

1468 

Centar 

Z-1012 

ZAGREB, Vlaška 69 

Stambeno-poslovna peterokatnica 

5791/1 

Centar 

Z-1053 

ZAGREB, Petrinjska 11 

Stambeno-poslovna peterokatnica Frisch 

6000/1 i  6000/2 

Centar 

Z-1044 

ZAGREB, Nova Ves 02 

Stambeno-poslovna prizemnica 

583 

Centar 

Z-1011 

ZAGREB, Jurišićeva 26 

Stambeno-poslovna trokatnica 

5969 

Centar 

Z-1039 

ZAGREB, Svačićev trg 13 

stambeno-poslovna trokatnica Slavex 

2646 

Centar 

Z-1047 

ZAGREB, Šubićeva 09 

Stambeno-poslovna zgrada Hrvatskog liječničkog doma 

6996 

Centar 

Z-1060 

ZAGREB, Vlaška 40 

Stamben-poslovna dvokatnica 

5945/1 

Centar 

Z-1052 

ZAGREB, Ilica 24 

Stambneo-poslovna jednokatnica 

1890 

Centar 

Z-1038 

ZAGREB, Gupčeva Zvijezda 

Tramvajska čekaonica zvijezda 

3041 

Centar 

Z-1055 

ZAGREB, Ćirilometodska 08 

Ugaona jednokatnica 

1586 

Centar 

Z-989 

ZAGREB, Krležin Gvozd 023 

Vila Rein - Memorijal Miroslava Krleže 

814/1 

Centar 

Z-1062 

ZAGREB, Katarinin trg 05 

Zgrada gornjogradske gimnazije 

1606 

Centar 

Z-1000 

ZAGREB, Selska cesta 95-95/1-95/2 

Zgrada Gradske osnovne škole Trešnjevka 

2053 

Trešnjevka 

Z-1059 

ZAGREB, Matičina 04-Petrinjska 32 

Zgrada Policijske uprave Zagreb 

2455 

Centar 

Z-1041 

 

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

Općina Bale

BALE 

Crkva sv. Marije Male 

506/1 i 506/2 

Bale 

Z-872 

BALE 

Kapela sv. Duha 

147 

Bale 

Z-873 

BALE 

Kaštel "Soardo-Bembo" 

140 

Bale 

Z-857 

Grad Buje

BUJE 

Arheološki lokalitet uz zgradu Gimanzije 

1150/3 i 752 

Buje 

Z-1136 

Općina Cerovlje

BELAJ (CEROVLJE) 

Ladanjski sklop Belaj 

k.č.zgr. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, k.č. 561, 316/3, 316/2, 363/3, 364/2, 364/1 i 359/1 

Belaj 

Z-875 

Općina Fažana

FAŽANA 

Crkva sv. Elizeja 

152/1 

Fažana 

Z-866 

FAŽANA 

Kapela sv. Marije od Karmela 

44 

Fažana 

Z-867 

Grad Labin

RABAC 

Kapela sv. Andrije 

644 

Rabac 

Z-870 

Grad Pazin

BERAM 

Crkva sv. Marije na Škriljinah 

109 

Pazin 

Z-858 

BUTONIGA 

Kapela sv. Križa 

12 

Butoniga 

Z-856 

Grad Poreč

POREČ, Eufrazijeva ulica 

Palača Vergotini 

61 

Poreč 

Z-876 

Grad Pula

PULA 

Arena (Amfiteatar) 

1800 

Pula 

Z-863 

PULA 

Augustov Hram 

Pula 

Z-864 

PULA 

Dvojna vrata 

95 

Pula 

Z-861 

PULA 

Rimsko scensko kazalište 

94/1, 92, 93, 91, 3094 i  525 

Pula 

Z-865 

PULA 

Slavoluk Sergijevaca 

582 

Pula 

Z-862 

Općina Svetvinčenat

JURŠIĆI 

Kapela sv. Kvirina 

148

Juršići 

Z-868 

Grad Umag

SAVUDRIJA 

Svjetionik 

13, 14, 15 i  16 

Umag 

Z-874 

Općina Vodnjan

PEROJ 

Crkva sv. Stjepana 

162/2, 162/1 i  162/5 

Peroj 

Z-869 

VODNJAN 

Crkva sv. Franje 

1075/1 

Vodnjan 

Z-871 

VODNJAN 

Crkva sv. Katarine 

307 

Vodnjan 

Z-859 

VODNJAN 

Crkva sv. Margarete 

133 

Vodnjan 

Z-860 

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Općina Belica

BELICA 

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 

4657/1 

Belica 

Z-1108 

Grad Čakovec

ČAKOVEC, Franjevački trg 01 

Crkva sv. Nikole s franjevačkim samostanom 

1163/1 

Čakovec 

Z-907 

ČAKOVEC 

Stari grad 

2418 i 2149 

Čakovec 

Z-908 

Općina Donji Kraljevec

DONJI KRALJEVEC 

Kapela sv. Magdalene i pil sv. Trojstva 

4247 

Donji Kraljevec 

Z-1111 

Općina Donji Vidovec

DONJI VIDOVEC 

Crkva sv. Vida i župni dvor 

339 i  332/1 

Donji Vidovec 

Z-1113 

Općina Gornji Mihaljevec

GORNJI MIHALJEVEC 

Crkva sv. Katarine 

585 

Gornji Mihaljevec 

Z-1115 

Općina Kotoriba

KOTORIBA 

Crkva Blažene Djevice Marije i sv. Križa 

893 

Kotoriba 

Z-1116 

Općina Mala Subotica

MALA SUBOTICA 

Župna crkva Porođenja Marijinog i kurija župnog dvora 

468 i  467 

Mala Subotica 

Z-1118 

SVETI KRIŽ (MALA SUBOTICA) 

Kapela sv. Križa 

994 

Podbrest 

Z-1122 

Općina Mursko Središće

ŠTRUKOVEC 

Majur obitelji Festetić 

1275 

Štrukovec 

Z-1124 

Općina Nedelišće

NEDELIŠĆE 

Crkva Presvetog Trojstva 

695 

Nedelišće 

Z-909 

Grad Prelog

CIRKOVLJAN 

Crkva sv. Lovre 

295

Cirkovljan 

Z-1109 

ČUKOVEC (PRELOG) 

Kapela sv. Jakova 

Draškovec 

Z-1110 

DRAŠKOVEC 

Poklonac sv. Florijana 

184 

Draškovec 

Z-1114 

DRAŠKOVEC 

Župna crkva sv. Roka 

183 

Draškovec 

Z-1112 

PRELOG 

Župna crkva sv. Jakova i pil sv. Obitelji 

1227 i 1226 

Prelog 

Z-1119 

Općina Pribislavec

PRIBISLAVEC 

Dvorac Festetić 

2159 

Pribislavec 

Z-1120 

Općina Sveta Marija

SVETA MARIJA 

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i kurija župnog dvora i pil Bogorodice 

474, 477 i  473, 

Sveta Marija 

Z-1121 

 

Općina Sveti Jurjaj na bregu

LOPATINEC 

Župna crka sv. Jurja i kurija župnog dvora 

6611 i 5568 

Lopatinec 

Z-1117 

Općina Šenkovec

ŠENKOVEC 

Kapela sv. Jelene 

1785 

Šenkovec 

Z-911 

Općina Štrigova

ŠTRIGOVA 

Crkva sv. Jeronima 

2799/1 

Štrigova 

Z-912 

ŠTRIGOVA 

Župna crkva sv. Marije Magdalene i kurija župnog dvora 

2753 i 2755 

Štrigova 

Z-1123 

Općina Vratišinec

VRATIŠINEC 

Zgrada stare škole 

460 

Vratišinec 

Z-1125 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Općina Podgora

PODGORA 

Crkva sv. Križa s grobljem 

č.zgr. 113 i č. zem.1318 

Mravinjica 

Z-957 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Općina Bednja

BEDNJA 

Pil Madone 

1/1 

Bednja 

Z-1066 

BEDNJA 

Župna crkva uznesenja Blažene Djevice Marije 

1/1 

Bednja 

Z-1067 

CVETLIN 

Crkva sv. Petra i Pavla 

1614 

Trakošćan 

Z-1073 

MELJAN 

Kapela sv. Tri Kralja 

2129 

Kamenica 

Z-1092 

RINKOVEC 

Kapela sv. Josipa 

4490/1 

Rinkovec 

Z-1068 

TRAKOŠĆAN 

Dvorac Drašković s perivojem 

8575 

Trakošćan 

Z-886 

Općina Beretinec

ČREŠNJEVO 

Dvorac Šaulovec 

521/2, 472/2, 472/3, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 471/477, 479, 476/2, 476/1, 472/1, 17/1, 522/2, 520/1, 523/1, 460/8, 460/7, 460/9, 460/11, 460/10, 460/6, 532/4, 453/1, 454, 455, 378/1384, 1261, 460/2, 469, 470, 468, 483, 484, 465/1, 466, 461, 462/2, 468, 453/2, 481, 482/1, 462/1, 462/3, 460/1, 459/1, 460/2, 460/3, 522/3, 520/2, 459/2, 460/5, 460/4, 532/4, 522/5, 522/6, 522/1, 522/7, 464, 456, 457  i 458 

Črešnjevo 

Z-852 

Općina Breznica

BISAG 

Crkva sv. Marije Magdalene 

Bisag 

Z-1072 

Općina Breznički Hum

BREZNIČKI HUM 

Crkva sv. Martina 

804 

Butkovec 

Z-880 

Općina Cestica

CESTICA 

Dvorac Križovljan-grad 

2223/1, 2220/1, 2177/1, 2180/1, 2181/1, 2192/49, 2193, 2212, 2178/1, 2219, 2213/1, 2213/2, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2207, 2208, 2214, 2217, 2218, 2216, 2210, 2211 i  2215 

Radovec 

Z-853 

 

Općina Donja Voća

DONJA VOĆA 

Crkva sv. Martina biskupa i kurija župnog dvora 

4228 i 4161 

Donja Voća 

Z-1077 

DONJA VOĆA 

Kapela sv. Tome 

4156 

Donja Voća 

Z-1076 

DONJA VOĆA 

Špilja Vindija 

11230 

Gornja Voća 

Z-1078 

Općina Donji Martijanec

HRASTOVLJAN 

Kapela sv. Benedikta 

Hrastovljan 

Z-1080 

KRIŽOVLJAN 

Kapela sv. Križa 

165 

Križovljan 

Z-1086 

MARTIJANEC 

Crkva sv. Martina i župni dvor 

1 i 14 

Donji Martijanec 

Z-1090 

MARTIJANEC 

Dvorac Patačić_Rauch 

82/1 

Donji Martijanec 

Z-1089 

Grad Ivanec

IVANEC 

Crkva sv. Marije Magdalene i kurija župnog dvora 

843 i 844 

Ivanec 

Z-1081 

MARGEČAN 

Crkva sv. Margarete i kurija župnog dvora 

621 i 624

Radovan 

Z-1088 

PRIGOREC 

Kapela sv. Duha 

12189 

Ivanec 

Z-1137 

RADOVAN 

Kapela Blažene Djevice Marije 

2210 

Radovan 

Z-1096 

Općina Klenovnik

KLENOVNIK 

Ckva Presvetog Trojstva 

1991 

Klenovnik 

Z-1085 

KLENOVNIK 

Dvorac Drašković 

Klenovnik 

Z-881 

VUKOVOJ 

Kapela sv. Wolfganga i župna kuća 

4085/2 

Klenovnik 

Z-1103 

Grad Lepoglava

DONJA VIŠNJICA 

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije i kurija župnog dvora 

4903 i 4875 

Donja Višnjica 

Z-1075 

KAMENICA (LEPOGLAVA) 

Kapela sv. Tome 

236 

Kamenica 

Z-1082 

KAMENICA (LEPOGLAVA) 

Župna crkva sv. Bartola i kurija župnog dvora 

1 i 3 

Kamenica 

Z-1083 

LEPOGLAVA 

Crkva Bezgrešnog začeća BDM, bivši pavlinski samostan i župni dvor 

2614/2, 2614/4 i  2614/3 

Lepoglava 

Z-882 

LEPOGLAVA 

Kapela sv. Ivana Krstitelja 

1609 

Lepoglava 

Z-883 

LEPOGLAVA 

Kapela sv. Jurja 

Očura 

Z-885 

ZLOGONJE 

Kapela sv. Florijana 

54 

Donja Višnjica 

Z-1104 

ŽAROVNICA 

Kapela Majke Božije Sniježne (sv. Helene) 

127 

Kamenica 

Z-1105 

Općina Ludbreg

APATIJA 

Kapela srca Isusova 

1313/3 

Slokovec 

Z-1065 

LUDBREG 

Crkva sv. Trojstva i župni dvor 

1379 i 1330 

Ludbreg 

Z-1087 

 Općina Mali Bukovec

ŽUPANEC 

Kapela Blažene Djevice Marije 

780 

Sveti Petar 

Z-1106 

Općina Maruševec

ČALINEC 

Plemićka kurija 

2877 

Čalinec 

Z-1074 

DRUŠKOVEC 

Kapela sv. Roka 

1559 

Druškovec 

Z-1079 

MARUŠEVEC 

Dvorac Maruševec 

515 

Maruševec 

Z-1091 

MARUŠEVEC 

Župna crkva sv. Jurja i kurija župnoig dvora 

1 i 4 

Maruševec 

Z-884 

Grad Nov i Marof

BELA 

Dvorac Nova Bela (Gornja Bela- Bela 2) 

1, 2 i 3 

Bela 

Z-1070 

BELA 

Dvorac Stara Bela (Donja Bela- Bela 2) 

19  

Bela 

Z-1069 

BELA 

KAPELA Blažene Djevice Marije 

35 

Bela 

Z-1071 

NOVI MAROF 

Dvorac Erdödy 

1927 

Novi Marof 

Z-1093 

PAKA (NOVI MAROF) 

Utvrda Paka 

2347/75, 2347/76, 2347/77, 2347/78, 2347/151, 2347/152 i 2347/123 

Čanjevo 

Z-1094 

REMETINEC (NOVI MAROF) 

Crkva Blažene Djevice Marije i župni dvor 

1i 4 

Remetinec 

Z-1097 

Grad Varaždin

VARAŽDIN, Pavlinska 

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 

1827 

Varaždin 

Z-888 

VARAŽDIN, Jelačićev trg 02 

Gradska kula 

1502/2 

Varaždin 

Z-899 

VARAŽDIN, Tomislavov trg 06 

Kuća Jaccomini 

1518 

Varaždin 

Z-901 

VARAŽDIN, Tomislavov trg 05 

Kuća Ritz 

1519 

Varaždin 

Z-900 

VARAŽDIN, Kapucinski trg 08 

Palača Erdödy-Patačić 

2096 

Varaždin 

Z-904 

VARAŽDIN, Franjevački trg 05 

Palača Patačić 

1797 

Varaždin 

Z-896 

VARAŽDIN, Zagrebačka 02 

Palača Patačić-Puttar 

2081 

Varaždin 

Z-903 

VARAŽDIN, Habdelićeva 04 

palača Zakmardi 

1813/1 

Varaždin 

Z-898 

VARAŽDIN, Franjevački trg 07 

Palača županijie Varaždinske 

1796 

Varaždin 

Z-897 

VARAŽDIN, Trstenjakova 07 

Pavlinski Marof 

886/3 

Varaždin 

Z-902 

VARAŽDIN, Bakačeva 4 

Stambena jednokatnica 

1501 

Varaždin 

Z-890 

VARAŽDIN, Bakačeva 06 

Stambena zgrada 

1500/3 

Varaždin 

Z-891 

VARAŽDIN, Bakačeva 08 

Stambena zgrada 

1500/2 

Varaždin 

Z-892 

VARAŽDIN, Bakačeva 10 

Stambena zgrada 

1499 

Varaždin 

Z-893 

VARAŽDIN, Ognjena Price 24 

Stambena zgrada 

1121 

Varaždin 

Z-887 

VARAŽDIN, Franjevački trg 01 

Stambeno-poslovna zgrada Mrazović 

1823 

Varaždin 

Z-894 

VARAŽDIN, Franjevački trg 03 

Stambeno-poslovna zgrada Trstenjak 

1822 

Varaždin 

Z-895 

VARAŽDIN, Strossmayerovo šetalište 

Stari grad Varaždin 

1550 

Varaždin 

Z-889 

Grad Varaždinske Toplice

RUKLJEVINA 

Kapela sv. Marije 

2109 

Tuhovec 

Z-1098 

VARAŽDINSKE TOPLICE 

Crkva sv. Martina i zgrada župnog dvora 

172 i  168/2 

Varaždinske Toplice 

Z-905 

VARAŽDINSKE TOPLICE,

Trg slobode 16 

Kaštel zagrebačkog Kaptola 

173 

Varaždinske Toplice 

Z-906 

VARAŽDINSKE TOPLICE,

Perivoj Marije Ružičke Strozzi 05 

Tradicijska kuća 

170 

Varaždinske Toplice 

Z-1099 

Općina Veliki Bukovec

VELIKI BUKOVEC 

Crkva sv. Franje Asiškog i kurija župnog dvora 

1 i 131/1 

Veliki Bukovec 

Z-1100 

Općina Visoko

VISOKO 

Crkva Presvetog Trojstva 

Visoko 

Z-1102 

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Grad Vukovar

VUKOVAR, Županijska 

Kompleks vlastelinstva Eltz 

1780, 1781, 1782, 1783/1, 1783/2, 1784, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1792, 1760, 1761/1, 1761/5, 1778/1 i 1778/2 

Vukovar 

Z-787 

 


(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 

 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Broj Registra

ISTARSKA ŽUPANIJA

Općina Grožnjan

ZAVRŠJE, Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Orgulje 

Z-1133 

Grad Umag

UMAG, Crkva sv. Peregrina mučenika

Orgulje 

Z-1131 

Općina Vodnjan

VODNJAN, Zbirka sakralne umjetnosti ž.c. sv. Blaža 

Reljef sv. Kristofora 

Z-879 

VODNJAN, Zbirka sakralne umjetnosti ž.c. sv. Blaža

Slika "Blaženi Leone Bembo" 

Z-878 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Općina Krapinske Toplice

KRAPINSKE TOPLICE, Župna crkva Presvetog Trojstva

Orgulje 

Z-1127 

Općina Marija Bistrica

MARIJA BISTRICA, Crkva Uznesenja Marijina 

Orgulje 

Z-1128 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Općina Belica

BELICA 

Pil sv. Trojstva 

Z-1107 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Grad Požega

POŽEGA, Katedrala sv. Lovre

Orgulje 

Z-1129 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Grad Skradin

SKRADIN, Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije

Orgulje 

Z-1130 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Općina Klenovnik

KLENOVNIK 

Kip sv. Ivana Nepomuka 

Z-1084 

Grad Varaždinske Toplice

VARAŽDINSKE TOPLICE, Crkva sv. Martina 

Orgulje 

Z-1132 

Općina Veliki Bukovec

VELIKI BUKOVEC 

Kip sv. Ivana Nepomuka 

Z-1101 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Grad SAMOBOR

KOTARI, Crkva sv. Leonarda

Pozitiv 

Z-1126 

 

 

Klasa: 612-08/03-01-06/04

532-10-1/3-03-6                                                                                                                                                    

Zagreb, 30. lipnja 2003.                                                                                                                                     

 

 Ministar kulture

dr. sc. Antun Vujić v.r.