Ispravak Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor

NN 3/2004 (12.1.2004.), Ispravak Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor

132

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je tiskarska pog­reška u Pravilniku o mjerilima za utvrđiva­nje naknade za oduzeto građevinsko zem­ljište i poslovni prostor objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 204 od 30. prosinca 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ODUZETO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I POSLOVNI PROSTOR

U Tablici »Koeficijent položaja« priloženog uz Pravilnik iza rednog broja 207. treba stajati redni broj 208. sa s­ljedećim podacima:

»Red. br. 208., Grad Osijek, I zona 0,5000, II zona 0,3889, III zona 0,3333, IV zona 0,3056, V zona 0,2500«

Urbroj: 50501-04-11
Zagreb, 9. siječ­nja 2004.

Glavni urednik
Boris Šprem, v. r.