Ispravak Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

NN 3/2004 (12.1.2004.), Ispravak Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

133

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama, objavljenom u »Narodnim novinama« broj 198 od 19. prosinca 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

U Dodatku 1. (»Tehničke značajke amaterskih radijskih postaja«) umjesto Tablice pod rednim brojem 1. treba stajati Tablica sa sljedećim sadržajem:

 

1.  TABLICA

 

Raz-red

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Vrsta emisije

Bilješka

1

2

3

4

5ze:12.0pt'>5 valign=top style='width:108.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:double windowtext 4.5pt;border-right:solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt:double windowtext 2.25pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt:double 2.25pt;mso-border-left-alt:solid .75pt;mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-right-alt:solid .75pt;mso-border-color-alt: windowtext;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

6

7

A

135,7 – 137,8 kHz

 

S

1

A1A, A1B

J3F+F3F

samo za

uskopojasnu

televiziju

1810 – 1900 kHz

 

S

1000

A1A, J3E

3500 – 3800 kHz

 

P

1000

A1A, A1B, A1C,

7000 – 7100 kHz

7100 – 7200 kHz

1

Pex

S

1000

A1D, A2A, A2B, A2C,A2D, A3C, A3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E, F1A, F1B, F1C, F2A, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F

10 100 – 10 150 kHz

3

S

250

A1A, A1B, A1C,

A1D, A2A, A2B,

A2C, A2D, A3C,

A3E, J2A, J2B,

J2C, J2D, J3C,

J3E, J3F, R3E,

F1A, F1B, F1C,

F2A, F2C, F2D,

F3C, F3E, F3F

14 000 – 14 250 kHz

1

Pex

1000

14 250 14 350 kHz

 

Pex

1000

18 068 18 168 kHz

1

Pex

250

21 000 – 21 450 kHz

1

Pex

1000

24 890 – 24 990 kHz

1

Pex

250

28 000 – 29 700 kHz

1

Pex

1000

A1A, A1B, A1C,

A1D, A2A, A2B,

A2C, A2D, A3C,

A3E, J2A, J2B,

J2C, J2D, J3C,

J3E, J3F, R3E,

F1A, F1B, F1C, F1D,

F2A, F2B, F2C, F2D,

F3C, F3E, F3F

50 000 – 51 900 kHz

 

S

50

A1A, J3E, F1B, F2D

 

70 000 – 70 450 kHz

S

10

A1A, J3E, F1B, F2D

 


 

1

2

3

4

5

6

7

A

144 – 146 MHz

1

Pex

1000

A1A, A1B, A1C,

A1D, A2A, A2B,

A2C, A2D, A3C,

A3E, J2A, J2B,

J2C, J2D, J3C,

J3E, J3F, R3E,

F1A, F1B, F1C,

F1D, F2A, F2B,

F2C, F2D, F3C,

F3E, F3F

J3F+F3F

samo za

uskopojasnu

televiziju

430 – 440 MHz

2

Pex

1000

A1A, A1B, A1C,

A1D, A2A, A2B,

A2C, A2D, A3C,

A3E, A3F, J2A,

J2B, J2C, J2D,

C3F, J3C, J3E,

J3F, R3E, F1A,

F1B, F1C, F1D,

F2A, F2B, F2C,

F2D, F3C, F3E,

F3F

 

1240 1300 MHz

1*

S

1000

2300 2400 MHz

 

S

150

2400 2450 MHz

1, 2

S

3400 – 3410 MHz

 

S

5650 – 5850 MHz

1*

S

10 – 10,45 GHz

 

S

10,45 10,5 GHz

1

S

24 24,05 GHz

1

Pex

24,05 – 24,25 GHz

2

S

47 – 47,2 GHz

1

Pex

76 – 77,5 GHz

1

S

77,5 – 78 GHz

 

P

78 – 81 GHz

 

S

122,25 – 123 GHz

 

S

134 – 136 GHz

 

Pex

136 – 141 GHz

 

S

241 – 248 GHz

1

S

248 – 250 GHz

1

Pex

 


 

Raz-red

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Vrsta emisije

Bilješka

1

2

3

4

5

6

7

P

3520 – 3775 kHz

7020 – 7060 kHz

 

P

75

A1A, A1B, A2A,

A2B, F1A, F1B,

J2A, J2B, J3E

J3E samo između

3600 i 3700 kHz

144 – 146 MHz

1

Pex

75

A1A, A1B, A1C,

A1D, A2A, A2B,

A2C, A2D, A3C,

A3E, J2B, J2C, J2D,

J3C, J3E, J3F, R3E,

F1A, F1B, F1C,

F1D, F2A, F2B,

F2C, F2D, F3C,

F3E, F3F

 

430 – 440 MHz

2

Pex

1240 – 1300 MHz

1*

S

2300 2400 MHz

 

S

2400 2450 MHz

1, 2

S

5650 5850 MHz

1*

S

10 10,45 GHz

 

S

10,45 10,5 GHz

1

S

24 24,05 GHz

1

Pex

24,05 24,25 GHz

2

S

47 – 47,2 GHz

1

Pex

76 –77,5 GHz

1

S

77,5 – 78 GHz

 

P

78 81 GHz

 

S

122,25 – 123 GHz

 

S

134 – 136 GHz

 

Pex

136 – 141 GHz

 

S

241

1

S

248 – 250 GHz

1

Pex

 

 

U Dodatku 3. ("Obrazac Svjedodžbe o položenom radioamaterskom ispitu") umjesto otiskanog obrasca treba stajati sljedeći obrazac:

 


 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA


______:p>

 

 

S V J E D O D Ž B A

 

O POLOŽENOM RADIOAMATERSKOM ISPITU

 

 

 

ZA RAZRED:

 

_____________

 

 

IME I PREZIME:

 

__________________________________

 

 

 

ADRESA:

 

___________________________________________

 

___________________________

 

 

 

 

            U ________ , ______________                     Predsjednik ispitnog povjerenstva:

M.P.

 
 


                                                                                                _____________________