Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ricarda Lagosa Escobara, predsjednika Republike Čile Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 16/2004 (6.2.2004.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ricarda Lagosa Escobara, predsjednika Republike Čile Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

471

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Ricardo Lagos Escobar
predsjednik Republike Čile


VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doporinos promica­nju prijate­ljstva i razvitka uzajamne surad­nje između Republike Hrvatske i Republike Čile.

Broj: 01-051-04-1-1/1
Zagreb, 20. siječ­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.