Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za populacijsku politiku

NN 23/2004 (23.2.2004.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za populacijsku politiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

685

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), a u smislu točaka III. i IV. Odluke o osniva­nju Savjeta za populacijsku politiku, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ve­ljače 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SAVJETA ZA POPULACIJSKU POLITIKU

1. Imenuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obite­lji, branite­lja i međugeneracijske solidarnosti, predsjednicom Savjeta za populacijsku politiku, po položaju.

2. Za članove Savjeta za populacijsku politiku, imenuju se:

– akademik ALICA WERTHEIMER BALETIĆ

– dr. sc. ANĐELKO AKRAP

– dr. sc. JAKOV GELO

- dr. sc. JOSIP GRGURIĆ

– IVAN KUVAČIĆ, dr. med.

– LADA MAGDIĆ, dr. med.

– dr. sc. STJEPAN BALOBAN

– dr. sc. IVICA NEJAŠMIĆ

– ŽELJKA OBRADOVIĆ

– RENATA JELUŠIĆ

– ANKICA VRBANC.

Klasa: 080-02/04-01/165
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 18. ve­ljače 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.