Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 25/2004 (27.2.2004.), Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

727

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi objav­ljenoj u »Narodnim novinama« broj 21 od 18. ve­ljače 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

U članku 2. točki 1. umjesto riječi »glasnogovornik savjetnik ministra  2,50«, trebaju stajati riječi

»glasnogovornik

savjetnik ministra         2,50«

Urbroj: 50501-04-179
Zagreb, 26. ve­ljače 2004.

Glavna urednica
Slavica Banić, v. r.