Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 35/2004 (18.3.2004.), Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 DrŽavno izborno povjerenstvo

915

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03 – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 17. ožujka 2004. Odluku o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Šibenika i Odluku o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru koje su stupile na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, broj 35 od 18. ožujka 2004.

Izbori će se održati u nedjelju 18. travnja 2004.

2. Rokovi teku od

19. ožujka 2004. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Šibenika i Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

30. ožujka 2004. do 24:00 sata

/članak 14. stavak 1. Zakona/.

4. Nadležna gradska izborna povjerenstva sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

1. travnja 2004. do 24:00 sata

/članak 16. Zakona/.

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

2. travnja 2004. od 00:00 sati do

16. travnja 2004. do 24:00 sata

/članak 18. stavak 2. Zakona/.

6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do 21:00 sat, dakle od

17. travnja 2004. u 00:00 sati do

18. travnja 2004. do 21:00 sat

/članak 20. Zakona/.

7. Nadležna gradska izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

9. travnja 2004. do 24:00 sata

/članak 33. stavak 2. Zakona/.

8. Nadležna gradska izborna povjerenstva moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle

12. travnja 2004. do 24:00 sata

/članak 32. stavak 3. Zakona/.

9. Glasovanje traje neprekidno

18. travnja 2004. od 7:00 do 19:00 sati.

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

/članak 39. stavak 1. Zakona/.

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle

19. travnja 2004. do 7:00 sati

/članak 45. Zakona/.

11. Nadležna gradska izborna povjerenstva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

 19. travnja 2004. do 19:00 sati

/članak 46. stavak 1. Zakona/.

12. Nadležna gradska izborna povjerenstva kad utvrde rezultate glasovanja za članove predstavničkih tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

/članak 49. Zakona/.

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do članka 59. Zakona.

Klasa:  013-03/04-01/03
Urbroj: 599-04-02
Zagreb, 18. ožujka 2004.               

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.