Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije

NN 38/2004 (24.3.2004.), Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije

MINISTARSTVO KULTURE

947

Na osnovi članka 70.a stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», br. 69/99, 151/03 i 157/03), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU KULTURNIH PREDMETA KOJI SE SMATRAJU NACIONALNIM BLAGOM DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kategorije kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije, koje u postupku propisanom Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara mogu zatražiti njihov povrat u slučaju nezakonitog odnošenja s njihova teritorija.

Članak 2.

Kulturni predmeti iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu:

1. Arheološki objekti stariji od 100 godina koji potječu iz:

- kopnenih ili podvodnih iskapanja i nalaza,

- arheoloških nalazišta,

- arheoloških zbirki.

2. Elementi koji su sastavni dio umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika koji nisu u jednom komadu, stariji od 100 godina.

3. Slike i platna, osim onih uključenih u kategoriju 4. ili 5., a koji su u potpunosti izrađeni rukom u bilo kojim materijalima i na bilo kojem mediju.

4. Akvareli, gvaševi i pasteli u potpunosti naslikani rukom na bilo kojem mediju.

5. Mozaici iz svih materijala u potpunosti izrađeni rukom, osim onih koji su obuhvaćeni kategorijama 1. ili 2., i crteži u potpunosti izrađeni rukom na bilo kojem mediju i u bilo kojim materijalima.

6.  Originalne gravure, grafike, serigrafije i litografije s odgo­varajućim pločama i originalni posteri.

7. Originalne skulpture ili kipovi i kopije izrađene istim postupkom kao i original, osim onih koji pripadaju kategoriji 1.

8. Fotografije, filmovi i njihovi negativi.

9. Inkunabule i manuskripti, uključujući zemljovide i muzič­ke partiture, pojedinačno ili u zbirkama.

10. Knjige starije od 100 godina, pojedinačno ili u zbirkama.

11. Tiskani zemljovidi stariji od 200 godina.

12. Arhivsko gradivo i bilo kakvi njegovi dijelovi, bilo koje vrste, u bilo kojem mediju, koji sadrže elemente starije od 50 godina.

13. (a) Zbirke i primjerci iz zooloških, botaničkih, minera­loš­kih ili anatomskih zbirki;

 (b) Zbirke od povijesnog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značenja.

14. Prijevozna sredstva starija od 75 godina.

15. Bilo koji drugi antikni predmet koji nije uključen u kategorije 1. do 14., stariji od 50 godina.

Članak 3.

Vrijednost kulturnih predmeta iz članka 2. ovoga Pravilnika mora biti jednaka ili veća od granične novčane vrijednosti propisane člankom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Granična novčana vrijednost kulturnih predmeta iz članka 2. ovoga Pravilnika jest:

 - svaka vrijednost

- 1 (Arheološki objekti)

- 2 (Spomenici koji nisu u jednom komadu)

- 9 (Inkunabule i manuskripti)

-12 (Arhivsko gradivo)

- 116.529,00 kuna

- 5 (Mozaici i crteži)

- 6 (Gravure)

- 8 (Fotografije)

- 11 (Tiskani zemljovidi)

- 233.058,00 kuna

- 4 (Akvareli, gvaševi i pasteli)

- 388.431,00 kuna

- 7 (Kipovi)

- 10 (Knjige)

- 13 (Zbirke)

- 14 (Prijevozna sredstva)

- 15 (Bilo koji drugi predmet)

- 1.165.292,00 kuna

- 3 (Slike)

Vrijednost predmeta iz stavka 1. ovoga članka jest vrijednost predmeta u Republici Hrvatskoj, koja se utvrđuje po primitku zahtjeva za njihov povrat državi članici Europske unije.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/04-01-140

Urbroj: 532-03-3/4-04-01

Zagreb, 17. ožujka 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.