Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 38/2004 (24.3.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

952

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (»Narodne novine«, br. 23/97, 29/97, 93/97, 159/98, 77/01 i 22/02, 77/03 i 82/03) u Prilogu 1. Obvezatne vrijednosti nazivnih količina punjenja za pakovine s prehrambenim proizvodima, tekst pod red­nim brojem 3. se briše, a redni brojevi 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/4-07/4
Urbroj: 558-03/10-04-1
Zagreb, 14. siječnja 2004.

Ravnatelj
dr. sc.
Jakša Topić, dipl. ing., v. r.