Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra gospodarstva

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1000

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 190/2003 – pročišćeni tekst i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GOSPODARSTVA

Razrješuje se ROMAN NOTA dužnosti pomoćnika ministra gospodarstva.

Klasa: 080-02/04-02/196
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.