Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1002

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 4. stavka 2. Uredbe o izmjeni Uredbe o osniva­nju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine«, broj 21/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

1. Imenuje se mr. sc. IVICA KOVAČEVIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

2. Za članove Upravnog vijeća Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, imenuju se:

– ZLATKO JURIĆ,

– JOSIP BARTOLČIĆ.

Klasa: 080-02/04-01/226
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc. 
Ivo Sanader, v. r.