Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1004

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i točke III. stavka 1. Odluke o osniva­nju Povjerenstva za praće­nje provedbe Nacionalnog programa za Rome (»Narodne novine«, br. 187/2003 i 20/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME

Imenuje se LOVRENKA BULAT BRAJKOVIĆ članom Povjerenstva za praće­nje provedbe Nacionalnog programa za Rome.

Klasa: 080-02/04-01/193
Urbroj: 50304/2-04-05
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.