Rješenje o imenovanju voditeljice, zamjenika voditeljice, članova i zamjenika članova Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju voditeljice, zamjenika voditeljice, članova i zamjenika članova Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1006

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i točaka 2. i 3. III. Poglav­lja Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/99 i 86/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VODITELJICE, ZAMJENIKA VODITELJICE, ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA DRŽAVNOG EKO-STOŽERA ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

1. Imenuje se Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređe­nja i gradite­ljstva, vodite­ljicom Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša, po položaju.

2. Za zamjenike vodite­ljice, a ujedno i na dužnost članova Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša, imenuju se:

– Žarko Katić

– Ivo Afrić.

3. Za članove Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša, imenuju se:

– Vedrana Glavinović

– Mirjam Katulić

– mr. sc. Niko Raič

– mr. sc. Ivo Valčić

– Josip Bartolčić

– Branko Bačić

– Jerko Kirigin

– prof. dr. sc. Fra­njo Plavšić

– Že­ljko Popović.

4. Za zamjenike članova Državnog eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša, imenuju se:

– mr. sc. Hrvoje Bu­ljan

– Želimir Radmilović

– mr. sc. Jasna Mesarić

– Boris Milec

– Đurđa Hu­njet

– mr. sc. Igor Raguzin

– Verica Cvek Dom­ljan

– Romana Palčić

– So­nja Vidič

– Alka Wolf Čoporda

– Mario Starčević

– Marijana Dramac.

Klasa: 080-02/04-01/227
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.