Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i tajnice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju predsjednice, članova i tajnice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1007

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i točke III. stavka 3. Odluke o osniva­nju Povjerenstva za suzbija­nje zlouporabe opojnih droga od 12. rujna 2002. i 18. ve­ljače 2004., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ČLANOVA I TAJNICE POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

1. Imenuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obite­lji, branite­lja i međugeneracijske solidarnosti, predsjednicom Povjerenstva za suzbija­nje zlouporabe opojnih droga, po položaju.

2. Za članove Povjerenstva za suzbija­nje zlouporabe opojnih droga, imenuju se:

– NEDJELJKA KLARIĆ

– doc. dr. sc. MILAN KUJUNDŽIĆ

– DRAGUTIN KESERICA

– prof. dr. sc. SLOBODAN UZELAC

– DRAGUTIN CESTAR

– IVANA HALLE

– mr. sc. IVAN DAMJANOVIĆ

– ŽELJKO GORŠIĆ

– VICE SKRAČIĆ

– mr. sc. MLADEN BARIŠIĆ.

3. Imenuje se mr. sc. BERNARDICA JURETIĆ tajnicom Povjerenstva za suzbija­nje zlouporabe opojnih droga.

Klasa: 080-02/04-01/230
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.