Rješenje o imenovanju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1008

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 16. stavka 3. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 107/2000 – pročišćeni tekst i 24/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Imenuje se BOŽIDAR KALMETA, ministar mora, turizma, prometa i razvitka, članom Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

Klasa: 080-02/04-01/110
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.