Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1010

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), članka 44. stavka 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), članka 61. stavka 2. Zakona o posredova­nju pri zapoš­ljava­nju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 32/2002) i članka 25. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zapoš­ljava­nje (»Narodne novine«, broj 86/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Imenuje se ZRINKA BLAŽEVIĆ vršite­ljicom dužnosti rav­na­te­lja Hrvatskog zavoda za zapoš­ljava­nje.

Klasa: 080-02/04-01/233
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.