Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1011

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE RIJEKA

1. Razrješuje se prof. dr. sc. PAVAO KOMADINA dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka:

– MARINKO DUMANIĆ

– dr. sc. BLANKA KESIĆ

– MARIJAN KLJUČARIČEK

– kap. IGOR ŽIGANTO.

Klasa: 080-02/04-02/203
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.