Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

NN 43/2004 (5.4.2004.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1019

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 51. stavka 2. točke 1. i članka 52. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

1. Razrješuje se NINA PERKO dužnosti predsjednice Up­rav­nog vijeća Lučke uprave Dubrovnik.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik:

– DUBRAVKO BALENOVIĆ

– mr. sc. VEDRAN KRALJEVIĆ

– MAJA MARKOVČIĆ KOSTELAC

– kap. NIKOLA BEUSAN.

Klasa: 080-02/04-02/207
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.