Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

NN 43/2004 (5.4.2004.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1025

Na osnovi članka 132. Zakona o zdravstvenom osigura­nju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03 i 30/04.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 3. sjednici održanoj 29. ožujka 2004. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA, IZDAVANJA I NAPLAĆIVANJA LIJEKOVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisiva­nja, izdava­nja i naplaćiva­nja lijekova (»Narodne novine« broj 135/02. i 158/03 – u da­lj­njem tekstu: Pravilnika) u članku 9. stavak 2 mije­nja se i glasi:

»Za lijekove koji su u Listi lijekova označeni slovima »RS«, kao i za druge lijekove koji se propisuju na prijedlog doktora specijalista, doktor koji je propisao lijek, obvezno na poleđini recepta upisuje: ime, prezime i šifru doktora specijalista koji je lijek preporučio, datum preporuke i broj nalaza doktora specijalista, te naziv i šifru ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovorne ordinacije privatne prakse.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/04-01/43
Urbroj: 338-01-05-04-01
Zagreb, 29. ožujka 2004.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.