Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini

NN 48/2004 (14.4.2004.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1109

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), a u svezi s člankom 43. stavak 1. i člankom 58. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/2001 i 96/2003), člankom 45. stavak 4. točke 8. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002 i 147/2003), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 7. travnja 2004. godine, donijela

ODLUKU

o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini prava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu, a u 2004. godini iznosi 237.534.597 kuna, za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentralizirane na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće,

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima,

– rashodi za materijal i energiju,

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge),

– ostali nespomenuti rashodi.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa).

IV.

Kriteriji za utvrđivanje visine materijalnih i financijskih rashoda u 2004. godini su:

procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima s obzirom na broj intervencija,

procijenjeni rashodi za materijal i energiju,

procijenjeni rashodi za usluge,

procijenjeni ostali nespomenuti rashodi,

procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Kriteriji za utvrđivanje visine rashoda za plaće i doprinose na plaće za zaposlene u 2004. godini su:

– Plaće zaposlenika javnih vatrogasnih postrojbi u trenutku prijelaza u nadležnost jedinica lokalne samouprave (1. 1. 2000. g.).

V.

Mjerila za utvrđivanje visine rashoda za plaće, doprinose na plaće za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda u 2004. godini su:

– broj profesionalnih vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99), uzimajući u obzir smanjenje broja profesionalnih vatrogasaca u javnoj vatrogasnoj postrojbi radi odlaska u mirovinu, premještaja i sl. na dan 1. 1. 2004. godine, za 8/10 ukupnog iznosa;

– broj događaja (korigirani prosječni broj požara u razdoblju 1999. do 2003.), za 1/10 ukupnog iznosa;

– broj stanovnika na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 1/10 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard za 2004. godinu utvrđuje se u iznosu od 237.534.597 kuna, i to kako slijedi:

 

 

 

OSNIVAČI I SUOSNIVAČI

     JAVNE             VATROGASNE POSTROJBE

OSOBLJE 1.1.2004.

UDIO ZA

SUOSNIVAČE

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI TROŠKOVI

UKUPNO

 IZNOS ZA
ŽUPANIJE

 

 

GRAD ZAGREB

39.097.679

 

1

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

315

 

35.969.865

3.127.814

39.097.679

 

I

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

12.234.936

 

2

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

28

 

2.866.059

249.222

3.115.281

 

 

3

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

22

 

2.472.118

214.967

2.687.085

 

 

4

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

29

 

3.290.894

286.165

3.577.059

 

 

5

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD

26

 

2.627.070

228.441

2.855.511

 

II

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

3.910.186

 

6

Grad Zabok

JVP ZABOK

21

 

2.161.762

187.979

2.349.741

 

 

7

Grad Krapina

JVP KRAPINA

12

 

1.435.609

124.836

1.560.445

 

III

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

11.109.660

 

8

Grad Sisak

JVP SISAK

48

 

4.809.880

418.250

5.228.130

 

 

9

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

26

 

2.700.506

234.827

2.935.333

 

 

10

Grad Kutina

JVP KUTINA

26

 

2.710.501

235.696

2.946.197

 

IV

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

8.151.071

 

11

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

53

 

5.288.958

459.909

5.748.867

 

 

12

Grad Ogulin

JVP OGULIN

21

 

2.210.028

192.176

2.402.204

 

V

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

4.906.998

 

13

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

45

 

4.514.438

392.560

4.906.998

 

VI

KORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

9.462.751

 

14

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

35

 

3.520.882

306.164

3.827.046

 

 

15

Grad Đurđevac

JVP ĐURĐEVAC

30

 

2.913.847

253.378

3.167.225

 

 

16

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

21

 

2.271.002

197.478

2.468.480

 

VII

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

7.951.428

 

17

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

43

 

4.285.032

372.611

4.657.643

 

 

18

Grad Daruvar

JVP DARUVAR

14

 

1.605.997

139.652

1.745.649

 

 

19

Grad Garešnica

JVP GAREŠNICA

12

 

1.424.285

123.851

1.548.136

 

VIII

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

25.986.498

 

20

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

132

 

12.926.727

1.124.063

14.050.790

 

 

21

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

24

 

2.407.169

209.319

2.616.488

 

 

22

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

13

 

1.514.933

131.733

1.646.666

 

 

23

Grad Krk

JVP KRK

23

 

2.298.107

199.835

2.497.942

 

 

24

Grad Opatija

JVP OPATIJA

34

 

3.292.652

286.318

3.578.970

 

 

25

Grad Delnice

JVP DELNICE

13

 

1.467.991

127.651

1.595.642

 

IX

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

3.516.769

 

26

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

18

 

1.950.250

169.587

2.119.837

 

 

27

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

11

 

1.285.177

111.755

1.396.932

 

X

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

3.683.070

 

28

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

15

 

1.769.141

153.838

1.922.979

 

 

29

Grad Slatina

JVP SLATINA

14

 

1.619.284

140.807

1.760.091

 

XI

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1.974.158

 

30

Grad Požega

JVP POŽEGA

15

 

1.816.225

157.933

1.974.158

 

XII

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

5.779.786

 

31

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

53

 

5.317.403

462.383

5.779.786

 

XIII

ZADARSKA ŽUPANIJA

16.644.354

 

32

Grad Zadar

JVP ZADAR

102

 

9.988.051

868.526

10.856.577

 

 

33

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

23

 

2.297.728

199.802

2.497.530

 

 

34

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

13

 

1.497.702

130.235

1.627.937

 

 

35

Općina Gračac

JVP GRAČAC

14

 

1.529.325

132.985

1.662.310

 

XIV

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

12.085.671

 

36

Grad Osijek

JVP OSIJEK

96

 

9.363.727

814.237

10.177.964

 

 

37

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

16

 

1.755.090

152.617

1.907.707

 

XV

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

9.104.894

 

38

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

48

 

4.973.227

432.455

5.405.682

 

 

39

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

12

 

1.418.916

123.384

1.542.300

 

 

40

Grad Knin

JVP KNIN

15

 

1.984.359

172.553

2.156.912

 

XVI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

8.766.746

 

41

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI

26

 

2.805.961

243.997

3.049.958

 

 

42

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

38

 

3.778.766

328.588

4.107.354

 

 

43

Grad Ilok

JVP ILOK

13

 

1.480.679

128.755

1.609.434

 

XVII

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

14.675.615

 

44

Grad Split

JVP SPLIT

110

 

11.413.672

992.493

12.406.165

 

 

45

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

20

 

2.087.894

181.556

2.269.450

 

XVIII

ISTARSKA ŽUPANIJA

24.541.714

 

46

 

JVP PULA

73

 

7.492.913

651.558

8.144.471

 

 

 

Grad Pula (68,92%)

 

 

0,6892

5.164.116

449.054

5.613.170

 

 

 

Općina Barban (3,27%)

 

 

0,0327

245.018

21.306

266.324

 

 

 

Općina Fažana (3,78%)

 

 

0,0378

283.232

24.629

307.861

 

 

 

Općina Ližnjan (3,45%)

 

 

0,0345

258.506

22.479

280.985

 

 

 

Općina Marčana (4,59%)

 

 

0,0459

343.925

29.906

373.831

 

 

 

Općina Medulin (6,88%)

 

 

0,0688

515.512

44.827

560.339

 

 

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

 

0,0261

195.565

17.006

212.571

 

 

 

Općina Vodnjan (6,5%)

 

 

0,0650

487.039

42.351

529.390

 

 

47

 

JVP PAZIN

25

 

2.610.407

226.992

2.837.399

 

 

 

Grad Pazin (49,29%)

 

 

0,4929

1.286.670

111.884

1.398.554

 

 

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

 

0,0955

249.294

21.678

270.972

 

 

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

 

0,0766

199.957

17.388

217.345

 

 

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

 

0,0515

134.436

11.690

146.126

 

 

 

Općina Karojba (7,73%)

 

 

0,0773

201.784

17.546

219.330

 

 

 

Općina Motovun (5,78%)

 

 

0,0578

150.882

13.120

164.002

 

 

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

 

0,0958

250.077

21.746

271.823

 

 

 

Općina Sv. Petar u šumi (5,26%)

 

 

0,0526

137.307

11.940

149.247

 

 

48

 

JVP POREČ

21

 

2.352.983

204.607

2.557.590

 

 

 

Grad Poreč (73,9%)

 

 

0,7390

1.738.854

151.205

1.890.059

 

 

 

Općina Sv. Lovreč (2,13%)

 

 

0,0213

50.119

4.358

54.477

 

 

 

Općina Višnjan (2,61%)

 

 

0,0261

61.413

5.340

66.753

 

 

 

Općina Kaštelir-Labinci (1,36%)

 

 

0,0136

32.001

2.783

34.784

 

 

 

Općina Vižinada (1,44%)

 

 

0,0144

33.883

2.946

36.829

 

 

 

Općina Vrsar (18,56%)

 

 

0,1856

436.713

37.975

474.688

 

 

49

 

JVP ROVINJ

25

 

2.626.879

228.425

2.855.304

 

 

 

Grad Rovinj (88,17%)

 

 

0,8817

2.316.120

201.402

2.517.522

 

 

 

Općina Bale (2,1%)

 

 

0,0210

55.164

4.797

59.961

 

 

 

Općina Kanfanar (3,2%)

 

 

0,0320

84.060

7.310

91.370

 

 

 

Općina Žminj (6,53%)

 

 

0,0653

171.535

14.916

186.451

 

 

50

 

JVP LABIN

22

 

2.415.405

210.037

2.625.442

 

 

 

Grad Labin (49,9%)

 

 

0,4990

1.205.287

104.808

1.310.095

 

 

 

Općina Pićan (8,2%)

 

 

0,0820

198.063

17.223

215.286

 

 

 

Općina Raša (15,9%)

 

 

0,1590

384.049

33.396

417.445

 

 

 

Općina Kršan (13,2%)

 

 

0,1320

318.834

27.725

346.559

 

 

 

Općina Sv. Nedelja (12,8%)

 

 

0,1280

309.172

26.885

336.057

 

 

51

Grad Buzet

JVP BUZET

15

 

1.640.755

142.674

1.783.429

 

 

52

 

JVP UMAG

34

 

3.439.033

299.046

3.738.079

 

 

 

Grad Umag (51,7%)

 

 

0,5170

1.777.980

154.607

1.932.587

 

 

 

Grad Novigrad (13,7%)

 

 

0,1370

471.148

40.969

512.117

 

 

 

Grad Buje (22,65%)

 

 

0,2265

778.941

67.734

846.675

 

 

 

Općina Grožnjan 3,65%)

 

 

0,0365

125.525

10.915

136.440

 

 

 

Općina Brtonigla (5,85%)

 

 

0,0585

201.183

17.494

218.677

 

 

 

Općina Oprtalj (2,45%)

 

 

0,0245

84.256

7.327

91.583

 

XIX

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

10.128.539

 

53

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

66

 

6.260.746

544.413

6.805.159

 

 

54

Grad Ploče

JVP PLOČE

15

 

1.676.280

145.764

1.822.044

 

 

55

Grad Metković

JVP Metković

11

 

1.381.229

120.107

1.501.336

 

XX

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

3.822.074

 

56

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

35

 

3.516.308

305.766

3.822.074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO:

 

2.080

 

218.531.827

19.002.770

237.534.597

237.534.597

 

VI.

Minimalni financijski standard iz točke III. i V. ove Odluke, u visini od 237.534.597 kuna, čini osnovicu za izračun dodatnih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave, a u skladu s člankom 45a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.

Utvrđuje se da sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda, razliku do ukupno bilanciranih sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije A-539150 – Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hr­vat­ske za 2004. godinu.

Kontrolu ostvarivanja prihoda vrši Ministarstvo financija.

 VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Kada javnu vatrogasnu postrojbu osnuje više jedinica lokalne samouprave, prihodi ostvareni temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak od 1%, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju.

Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su tromjesečno izvješ­ćivati Ministarstvo unutarnjih poslova o utrošenim sredstvima za javne vatrogasne postrojbe po vrstama rashoda, u skladu s Ured­bom o računovodstvu proračuna i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

XII.

Sredstva za decentralizirane funkcije utvrđene u Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2004. godine (»Narodne novine«, broj 197/2003) uklju­čena su pri utvrđivanju minimalnih financijskih standarda, koji su predmet ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-01/04-01/01
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 7. travnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.