Ispravak Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

NN 51/2004 (21.4.2004.), Ispravak Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

1182

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet koji je objav­ljen u »Na­rod­nim novinama« broj 48 od 14. trav­nja 2004., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET

Članak 53. treba glasiti:

»Stupa­njem na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi sva ov­laš­te­nja dana na teme­lju Uredbe o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine«, br. 183/03).«

Klasa: 342-25/04-01/01
Zagreb, 19. trav­nja 2004.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.