Rješenje o razrješenju predsjednice, članova i tajnika Komisije za granice

NN 54/2004 (28.4.2004.), Rješenje o razrješenju predsjednice, članova i tajnika Komisije za granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1207

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i točke III.b stavka 1. Odluke o osniva­nju Komisije za granice (»Narodne novine«, br. 62/2001, 14/2002 i 44/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. trav­nja 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ČLANOVA I
TAJNIKA KOMISIJE ZA GRANICE

1. Razrješuje se OLGA KRESOVIĆ ROGULJA dužnosti predsjednice Komisije za granice.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Komisije za granice:

– mr. sc. MARINA JURIĆ MATEJČIĆ

– ZLATKO SOKOLAR

– MIJO BEZER

– ZLATKO UZELAC

– dr. sc. ŽELJKO BAČIĆ.

3. Razrješuje se VJEKOSLAV MAJIĆ dužnosti tajnika Komisije za granice.

Klasa: 080-02/04-02/225
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 23. trav­nja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.