Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 59/2004 (10.5.2004.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1329

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), članka 47. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 190/2003 – pročišćeni tekst i 199/2003) i članka 23. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središ­njih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svib­nja 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Imenuje se mr. sc. ŽELJKO TOPIĆ ravnate­ljem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Klasa: 080-02/04-01/281
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.