Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

NN 61/2004 (14.5.2004.), Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1351

Na temelju članka 11. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (»Narodne novine«, broj 31/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 2004. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

U Odluci o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 55/2004), točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 170,00 kuna. Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 121-01/04-01/02
Urbroj: 5030106-04-4
Zagreb, 13. svibnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.