Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja 2004.

NN 61/2004 (14.5.2004.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja 2004.

HRVATSKA NARODNA BANKA

1359

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 12. svib­nja 2004. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNE OPTJECAJNE NOVČANICE OD 10 KUNA IZDANJE 30. SVIBNJA 2004.

1. Prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izda­nje 30. svib­nja 2004., izdane u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obi­lježjima utvrđenim u Odluci s osnovnim obi­lježjima prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izda­nje 30. svib­nja 2004. (»Narodne novine«, br. 51/2004.) puštaju se u uptjecaj dana 24. svib­nja 2004.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 647/2004.
Zagreb, 12. svib­nja 2004.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.