Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova, tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 63/2004 (19.5.2004.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova, tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1376

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i točke VII. Odluke o osniva­nju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 102/2000, 6/2001, 167/2003 i 23/2004), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 13. svib­nja 2004. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

1. Razrješuje se dr. sc. ADINDA DULČIĆ dužnosti pred­sjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

2. Razrješuje se ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., dužnosti zamjenika predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva Vlade Repub­like Hrvatske za osobe s invaliditetom:

– DUNJA SKOKO POLJAK, dr. med.

– mr. sc. EDITA RUŽIĆ

– doc. dr. sc. NINO ŽGANEC

– BRANKO MIKULIĆ

– VESNA BRDOVNIK

– RENATA ŠKUDAR

– SPOMENKA MILOŠEVIĆ

– ISKRA MILUN

– SUZANA SUŠANJ

– SILVIJA TRGOVEC GREIF

– MIROSLAV BEBEK

– ANDRIJA HALEC

– mr. sc. MIRJANA DOBRANOVIĆ

– prim. dr. sc. MIROSLAV POSPIŠ

– JOSIP STRUNJAK

– PETAR BANIČEVIĆ

– JOSIP PETRAČ

– MILAN TOMLJANOVIĆ

– DAMIR VARAŽDINEC

– JULIJANA ROSANDIĆ

– prof. dr. sc. LJILJANA IGRIĆ

– doc. dr. sc. KRISTINA URBANC.

4. Razrješuje se RUŽICA TADIĆ TOMAZ dužnosti tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

5. Razrješuje se VESNA ŠKULIĆ dužnosti pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Klasa: 080-02/04-02/248
Urbroj: 50304/2-04-02
Zagreb, 13. svib­nja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.