Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 65/2004 (21.5.2004.), Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova predsjedništva Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1407

Na temelju članka 3. stavak 1. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 150/2002.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 13. svibnja 2004. donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i Članova PredsjedniŠtva Stalnog izbranog sudiŠta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

I.

U predsjedništvo Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, na razdoblje od četiri godine imenuju se:

– predsjednik:

prof. dr. sc. MIHAJLO DIKA, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu

– potpredsjednici:

prof. dr. sc. KREŠIMIR SAJKO, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu,

prof. dr. sc. JAKŠA BARBIĆ, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu,

– članovi:

dr. IVO GRBIN, sudac, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

prof. dr. HRVOJE SIKIRIĆ, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu,

dr. PETAR SINDIČIĆ, tajnik Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu,

JASMINKA TRZUN, savjetnica predsjednika Hrvatske gospodarske komore,

mr. sc. MILJENKO GIUNIO, prokurist »Metalmineral« d.d. Kerestinec

ARNO VIČIĆ, odvjetnik iz Zagreba

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I – 2170/1-2004.

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.