Odluka o imenovanju počasnog predsjednika Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 65/2004 (21.5.2004.), Odluka o imenovanju počasnog predsjednika Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1408

Na temelju članka 3.a stavak 4. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 150/2002.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 13. svibnja 2004. donio je

ODLUKU

o imenovanju poČasnog predsjednika Stalnog izbranog sudiŠta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

I.

Imenuje se prof. dr. sc. SINIŠA TRIVA, akademik HAZU doživotnim počasnim predsjednikom Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I – 2500/1 - 2004.

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.