Odluka o imenovanju predsjednika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 65/2004 (21.5.2004.), Odluka o imenovanju predsjednika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1409

Na temelju članka 11. stavka 4. Pravilnika o mirenju (»Na­rod­ne novine« broj 81/2002.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 13. svibnja 2004. donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Imenuje se prof. dr. sc. KREŠIMIR SAJKO predsjednikom Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, na razdoblje od četiri godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I – 2502/1 - 2004.

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.