Odluka o imenovanju tajnika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 65/2004 (21.5.2004.), Odluka o imenovanju tajnika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1410

Na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o mirenju (»Na­rod­ne novine« broj 81/2002.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 13. svibnja 2004. donio je

ODLUKU

o imenovanju tajnika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Imenuje se mr. sc. DAVOR BABIĆ tajnikom Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, za razdoblje do 31. prosinca 2004.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I – 2501/1 - 2004.

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.