Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost

NN 77/2004 (9.6.2004.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost

MINISTARSTVO KULTURE

1558

Na temelju članka 63. stavka 5. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 34/01, 80/02 i 81/02), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

o mjerilima za utvrĐivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetniČku ili povijesnu vrijednost

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost iz članka 48. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Članak 2.

Mjerila za utvrđivanje vrijednosti pokretnina iz stavka 1. ovoga članka su sljedeća:

– povijesno podrijetlo predmeta,

– povijesni, umjetnički i kulturni značaj predmeta,

– tržišna vrijednost predmeta,

– druge značajke predmeta koje čine sastavnicu njegove umjetničke, kulturne ili povijesne vrijednosti (način izrade, materijal i dr.).

Članak 3.

Utvrđivanje vrijednosti pokretnina iz članka 1. ovoga Pravil­nika provodi se u postupku koji vodi nadležna služba ureda državne uprave sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01-26
Urbroj: 532-03-3/4-04-05
Zagreb, 1. lipnja 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.