Ispravak Pravilnika o Izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 77/2004 (9.6.2004.), Ispravak Pravilnika o Izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

1571

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objav­ljen u »Narodnim novinama«, broj 55/2004., te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

U članku 1. stavku 2. umjesto rečenice »Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4.« treba stajati »Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 2.«

Klasa: 410-19/04-01/128
Urbroj: 513-07-21-01/04-3
Zagreb, 5. svib­nja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.