Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

NN 78/2004 (11.6.2004.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1572

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hr­vat­­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge za kulturu:

 

1. prof. ROBERT GREENWOOD

2. dr. sc. FEDOR KOPSA

3. prof. DANA LUEBKE

4. dr. ANNE MARKHAM

5. VOJIN PERIĆ

6. GITA ŠERMAN-KOPLJAR

Broj: 01-051-04-13-1-1/1
Zagreb, 31. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.