Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za šport

NN 78/2004 (11.6.2004.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za šport

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1573

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hr­vat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM FRANJE BUČARA

za osobite zasluge za šport:

 

1. ZDRAVKO ĆIRO KOVAČIĆ

2. NIKŠA SKELIN

3. SINIŠA SKELIN

Broj: 01-051-04-13-5-2/1
Zagreb, 31. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.